ACM tikt Vakantiegarant op de vingers

ACM tikt Vakantiegarant op de vingers
  • 11 juli 2018
  • Redactie

Vakantiegarant moet volgens Autoriteit Consument & Markt stoppen met het misleiden van klanten. De toezichthouder kreeg via ConsuWijzer veel meldingen binnen over het bedrijf.

Nadat consumenten op internet aangaven wat hun reisinteresses waren, werden ze telefonisch door Vakantiegarant benaderd. Ze stemden vervolgens in om aanvullende informatie te krijgen, maar kregen uiteindelijk een rekening van € 349. Vervolgens vertelde het bedrijf dat de consument moest betalen, aangezien er volgens Vakantiegarant telefonische toestemming is gegeven en er zogenaamd geen gebruik is gemaakt van de wettelijke bedenktijd.

Consumentenbescherming
De ACM sommeert het bedrijf, omdat de consument in dit geval geen eenduidige en heldere informatie over de reden van het telefoontje ontving. De toezichthouder vindt dat Vakantiegarant klanten niet langer mag misleiden. Consumenten hebben immers geen rechtsgeldige overeenkomst afgesloten en zijn daarom niet verplicht aan de gesuggereerde betalingsverplichting te voldoen. De plaatsvervangend directeur Consumenten van de ACM, Evert Jan Hummelen, licht toe dat consumenten alleen gebonden zijn aan een overeenkomst als de aanbieder zich aan de regels heeft gehouden. ‘Als dat niet het geval is, is de overeenkomst niet tot stand gekomen en hoeft de consument ook niet te betalen.’

Vakantiegarant zegt te zijn opgehouden met de misleidende praktijken.

comments powered by Disqus