Variatie is opsteker voor werkgeluk

Variatie is opsteker voor werkgeluk
  • 9 oktober 2018
  • Redactie

De kwaliteit van werk wordt mede bepaald door de mate van variatie in het werk én heeft effect op het werkgeluk. Dit concludeert het CBS naar aanleiding van onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisatie TNO.

Overige factoren die meespelen in de mate van werknemerstevredenheid zijn onder meer autonomie, werkdruk, lichamelijke belasting, inkomen en werkzekerheid. Het CBS stelt vast dat zzp’ers positiever tegenover deze onderwerpen staan dan werknemers (in vaste dienst). Laatstgenoemde groep heeft daarentegen een hoger inkomen en is tevredener over werkzekerheid.

Gevarieerd en tevreden
70 procent van de ondervraagde werknemers vindt zijn werk variërend, tegenover 80 procent van de zelfstandige ondernemers. Het CBS zegt dat de taakvariatie van zzp’ers veel impact heeft op werkgeluk: ‘hoe gevarieerder het werk, hoe tevredener degene is die dat werk doet’. Daarnaast slaat de instantie de brug tussen creativiteit, variatie en werkgeluk: ‘Als het werk gevarieerd is en als creativiteit vereist is voor het uitvoeren van taken, draagt dat bij aan leerzaam werken.’ 56 procent van de werknemers zegt dat het werk creativiteit vereist, tegenover 76 procent van de zzp’ers.

comments powered by Disqus