Kenniskloof over vitaliteitsprogramma's

Kenniskloof over vitaliteitsprogramma's
  • 15 maart 2019
  • Redactie

Medewerkers blijken niet altijd op de hoogte te zijn van het gezondheidsbeleid van de organisatie. De HR Benchmark 2019 toont aan dat 70% van de HR-medewerkers zegt dat het bedrijf een vitaliteitsprogramma aanbiedt, tegenover 54% van de medewerkers.

Motivaction ondervroeg voor het jaarlijkse HR Benchmark-rapport van Visma|Raet ruim 1.800 medewerkers en 614 HR-professionals. De resultaten maken inzichtelijk dat de focus van HR-professionals steeds meer ligt op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, wat inhoudt dat organisaties meer investeren in de vitaliteit en motivatie van medewerkers. Want, redeneert de dienstverlener: vitale medewerkers staan aan de basis van een gezonde organisatie. Ook telt medewerkerstevredenheid (57% van de HR-professionals) als een belangrijkere opbrengst dan lagere kosten (20%). Desalniettemin blijken er voor de experts grote drempels te bestaan voor het uitvoeren van het beleid. De meest genoemde valkuilen: het gebrek aan tijd (35%), aan budget (32%) en draagvlak (30%). In 1 op de 5 gevallen ontbreekt het de professionals aan motivatie vanaf de kant van de medewerker.

Verregaande onwetendheid
Zowel privé- als werkgerelateerde problemen zijn in het vizier van leidinggevenden: meer dan de helft (59%) van hen vindt dat een leidinggevende een rol moet spelen bij de problemen van medewerkers. In 51% van de organisaties is er een beleid opgesteld om werkgerelateerde psychische problemen aan te pakken, waar 27% van de werknemers weet van heeft. Volgens Visma|Raet reden voor HR-professionals om hierover beter te communiceren naar medewerkers.

Werkgeversbemoeienis
De onderzoeksresultaten liggen in lijn met eerder onderzoek dat de HR-dienstverlener deed onder 1.100 medewerkers. Daaruit bleek dat de helft van hen bemoeienis waardeert wanneer het gaat om vitaliteit. Dit past bij de trend dat er vanuit werkgevers vaker preventieve zorg wordt aangeboden. De resultaten van het jongste onderzoek bevestigen dit.

comments powered by Disqus