Taskforce AI in de startblokken

Taskforce AI in de startblokken
  • 22 maart 2019
  • Redactie

‘We hebben als Taskforce AI de ambitie om Nederland te positioneren als plaats waar dé nieuwe Europese AI Innovatie Hub moet komen.’ Ter afsluiting van de week ‘Nederland Digitaal’ hield Cees Oudshoorn, voorzitter van het collectief, gisteren een toespraak over de status van het AI-actieplan.

‘Kunstmatige intelligentie is bepalend voor onze toekomstige welvaart en hoe deze wordt verdeeld. Het is geen trein die je aan je voorbij kan laten gaan om later alsnog in te springen. Het is echt twee voor twaalf en Nederland moet handelen.’
Het doel is dat alle betekenisvolle AI-onderzoekscentra met elkaar in verbinding komen te staan middels één hub. Vervolgens moet deze hub als een magneet werken voor bedrijven en talentvolle onderzoekers. Als startschot werden gisterenmiddag daarom twee nieuwe labs aan de TU Delft en Radboud UMC geopend, die zich richten op kunstmatige intelligentie. Volgens Oudshoorn (die tevens fungeert als algemeen directeur van VNO-NCW) behoort dit tot de propositie.

Speerpunt
In de zomer van 2019 moet het actieplan het licht zien. De zogeheten AI-coalitie deelt mee dat het bouwen aan unieke publiek-private samenwerkingsverbanden een belangrijk speerpunt vormt voor de acties die worden genomen. ‘Alleen zo kunnen we een voorsprong opbouwen op terreinen waar juist Nederland het verschil kan marken.’ Oudshoorn noemt onder meer het voorbeeld van slimme toepassingen in de zorg.

comments powered by Disqus