Limburg wil ook bij digitale top

Limburg wil ook bij digitale top
  • 22 maart 2019
  • Redactie

'Niets doen is geen optie!' luidt het nieuwe digi-adagium van de provincie Limburg. Dat is de uitkomst van gesprekken met zo'n 350 burgers om de kansen, mogelijkheden en risico's omtrent digitalisering in kaart te brengen.

Op basis van de gesprekken met burgers en de analyse van rapporten, kwam de zuidelijke provincie tot de conclusie dat ook hier vraag is naar digitale stappen. Het bestuur wil voornamelijk inzetten op het bundelen van krachten tussen de overheid, het onderwijs, ondernemers en burgers. Het kwalitatieve onderzoek bracht echter naar boven dat de omgeving zich moet richten op het benutten van kansen en inspelen op risico's van innovatieve technologie.

Concrete plannen moeten zorgen voor concrete stappen, vindt de plaatselijke overheid. Limburg zoomde in op zes gebieden waarop stappen te maken zijn richting digitalisering. Zo kan een digitaal signaleringsplatform ertoe leiden dat eenzaamheid onder ouderen in beeld komt, ondersteund door sociale robots, VR en digitale sociale netwerken. Daarnaast moet er meer worden geconcentreerd op het digitaal opleiden van burger en werknemer, biedt technologie kansen om bereikbaarheid rondom Limburg te vergroten, kan AI achterblijvende verduurzaming in kaart brengen en moeten ambtenaren in de provincie meer digi-vaardig worden in hun werkzaamheden.

En nu?
Hans Teunissen, verbonden aan de provinciale politiek, onderscheidt de volgens hem drie belangrijkste actiepunten. Iedere Limburger moet mee kunnen doen in de digitale samenleving. 'Ten tweede vind ik dat we moeten inzetten op het versterken van het Limburgse innovatie- en experimenteer klimaat. Ten slotte pleit ik voor een digitaal vaardig MKB. Bijvoorbeeld met meer ondersteuning van ondernemers, waardoor ze dankzij digitale technologieën hun [...] bedrijfsproces slimmer, sneller of goedkoper kunnen maken.'

comments powered by Disqus