Welzijn op werkvloer-samenwerking van start?

Welzijn op werkvloer-samenwerking van start?
  • 2 mei 2019
  • Redactie

Zorg van de Zaak heeft een intentieverklaring ondertekend met Arbo Unie, om te onderzoeken of ze gezamenlijk de gezondheid op de werkvloer een impuls kunnen geven. Het partnerschap moet inspelen op de veranderende maatschappij.

‘Samen zijn we in staat sneller en slimmer te innoveren om zo binnen de bedrijfsgezondheidszorg een kwaliteitsslag door te voeren.’ Arbo Unie licht toe ongeveer drie miljoen werkenden beter te begeleiden op de werkvloer. Veranderingen als digitalisering en flexibilisering hebben volgens de organisaties grote invloed op zowel werknemers als werkgevers. De samenwerking moet ervoor zorgen dat Arbo Unie en Zorg van de Zaak een organisatie worden die groot genoeg is om de gezondheid binnen bedrijven kwalitatief te verbeteren op de lange termijn. ‘Groot genoeg voor vakmatige ontwikkeling, specialisaties, onderzoek, wetenschap en persoonlijke aandacht’, verklaart Marius Touwen namens Zorg van de Zaak.

Welzijn of werkstress
ArboNed trok al eerder aan de alarmbel, toen ongeveer een maand geleden bleek dat het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland in 2018 was gestegen. Een derde van langdurig verzuim bleek het gevolg te zijn van psychische klachten, met een burn-out als gevolg. ‘Toch lijkt het ondanks de toezicht vanuit de overheid (red.) niet voldoende om het tij van stijgend verzuim te keren en dat is zorgelijk. We zullen dus nog meer onze krachten moeten bundelen om het stijgend verzuim een halte toe te roepen’, luidde de waarschuwing.

comments powered by Disqus