Werk-privébalans ver te zoeken

Werk-privébalans ver te zoeken
  • 4 juni 2019
  • Redactie

Als gevolg van veel Nederlandse werknemers (57%) die ook in het weekend ‘aan’ staan voor werkzaken, is de balans tussen werk en privé volgens een derde flink verstoord. Voor een kwart van de respondenten mondt dit uit tot een slechte nachtrust.

Markteffect ondervroeg in opdracht van Tele2 Zakelijk en T-Mobile circa duizend Nederlandse werkgevers en werknemers over de gevolgen van mobiele bereikbaarheid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van de werkgevers vindt dat werknemers offline moeten zijn. Daarentegen geeft de helft van de werknemers hier geen gehoor aan. Volgens de onderzoekers geven werkgevers niet altijd het goede voorbeeld: 66% is zelf continu bereikbaar; 42% van hen verwacht dit ook van werknemers.

Kloof in werkdruk
Het onderzoek toont aan dat er een flinke kloof bestaat tussen de percepties van werknemers en werkgevers. 63 procent van de werkgevers geeft aan dat de regulering van werkdruk bovenaan hun prioriteitenlijstje staat, maar medewerkers ervaren dit anders. Meer dan de helft van deze ondervraagden vindt dat de werkgever niet genoeg vraagt naar de werkdruk en 27 procent van de medewerkers voelt zich niet door de werkgever gehoord. Het inplannen van offline tijd werpt ook niet altijd zijn vruchten af: 65% van de medewerkers zegt hier niet aan toe te komen of hierin geen regie te nemen.
‘Neem regie over je tijd en realiseer je dat je moet leren werken. Mijn ervaring is dat de discussie over werkdruk, bereikbaarheid en balans dan als sneeuw voor de zon verdwijnt’, klinkt het advies van Rick Pastoor (auteur van het boek ‘GRIP, het geheim van slim werken’).

Potje niksen op de werkvloer? Lees in dit interview meer over hoe te werken met werkstress.

comments powered by Disqus