Digitale tweelingen

Digitale tweelingen
  • 12 juli 2019
  • Redactie

De Hartstichting heeft een nieuwe strategie uitgestippeld om hartziekten te bestrijden. Samen met het ministerie van VWS financiert de stichting big data-projecten waarmee een digitale tweeling van een patiënt kan worden gemaakt. Patiënten kunnen hun eigen gezondheid hiermee analyseren.

‘Het zou prachtig zijn als mensen de signalen van mogelijke hart- en vaatziekten zelf in een vroeg stadium kunnen herkennen. Het MyDigiTwin-platform kan hieraan een krachtige bijdrage leveren.’ Het doel van het big data-project is dat patiënten in de toekomst een digitale kopie van zichzelf kunnen maken. Hier zouden gegevens van honderdduizenden anderen voor worden gebruikt, welke informatie vervolgens via algoritmes wordt verwerkt. De patiënt in kwestie brengt voor zichzelf beter in kaart wat diens risico’s zijn op hart- en vaatziekten. De stichting stelt dat het eenvoudig moet worden voor iemand om deze tweeling te creëren, via een app. ‘Daarmee krijg je inzicht in de gezondheid van je eigen hart en het effect van veranderingen in leefstijl daarop.’

TU Eindhoven heeft hart voor patiënt
Binnen ander big data-project gaat de Technische Universiteit Eindhoven zich bezighouden met patiëntgerichtheid voor hartpatiënten. Het doel van dit project is het verbinden en betrekken van kwetsbare groepen en zorgpersoneel, middels het ontwikkelen van een patiëntplatform waarop men zelf metingen kan doorgeven.

comments powered by Disqus