Nieuw: Klantcontact Quiz

Nieuw: Klantcontact Quiz
  • 11 maart 2020
  • Redactie

Klantcontactdienstverlener Inspire Sourcing Solutions en opleidingsspecialist Woonoz gaan op zoek naar ‘s lands slimste klantcontactorganisatie en klantcontactmedewerker. Half september vindt de nieuw ontwikkelde Klantcontact Quiz plaats, waarna op 1 oktober de twee awards worden uitgereikt.

De Klantcontact Quiz is een gratis (online) kennisspel voor klantcontactorganisaties, waarbij medewerkers op basis van een spelelement worden getoetst en getraind op klantcontactvaardigheden. Doelstelling is het werk in deze sector positief te belichten, vertelt Inspire-ceo Ilja Gleiser. ‘De klantcontactsector kampt al jaren met een ondergewaardeerd imago, waarbij veel mensen bij een klantcontactbaan nog steeds denken aan eentonig werk of het verkopen van producten en diensten bijvoorbeeld. Dit is natuurlijk geen goede afspiegeling van de werkelijkheid.’ Middels de quiz willen de initiatiefnemers dan ook hun steentje bijdragen aan de creatie van een beter beeld van de klantcontactsector.

Vak
Naast het spelelement worden quizdeelnemers ook getraind op sectorgenerieke vaardigheden, licht Woonoz-directeur Anja Hulsenboom toe: ‘Met ons initiatief en platform willen we de sector ondersteunen met meer kennis en bewustwording van de vaardigheden die je nodig hebt om het vak goed uit te oefenen. De Klantcontact Quiz bestaat daarom uit 30 leerpunten en duurt circa 60 minuten.’ Bij het bepalen van de winnaars (individueel en team) wordt gekeken naar de hoogst behaalde score van de eindtoets, in combinatie met de kortste quiztijd en/of de grootste leercurve.

Deelnemen kan online, half september. Na afloop volgt een uitgebreide analyse van de resultaten en krijgt iedere (individuele) deelnemende organisatie zijn quizresultaten anoniem terug.

comments powered by Disqus