Pandemie anno 2020: geboortegolf aan bots

Pandemie anno 2020: geboortegolf aan bots
  • 25 maart 2020
  • Nina van Klaveren

Het coronavirus zorgt voor een kleine informatiecrisis wereldwijd en voor veel vragen onder bewoners. Aan bots de eervolle taak om mensen zoveel en zo accuraat mogelijk over de pandemie te informeren, zodat overheidsinstanties en zorgprofessionals de handen vrij hebben. Met name Amerikaanse bedrijven en zorginstellingen zetten digitale tools in. CustomerFirst zet alle interessante initiatieven op een rij.

Coronavragen
In de strijd tegen desinformatie zet IPsoft robotmedewerker Amelia in. De interactieve avatar die eerder nog ‘de meest menselijke en slimme medewerker die in de markt te vinden is’ werd genoemd, heeft een coronacursus gevolgd. Het grootste doel is dat Amelia de druk verlicht voor contactcenters, ziekenhuizen en artsenpraktijken. Gebruikers kunnen contact opnemen met IPsoft’s paradepaardje en vragen hoe groot de infectiekans is, door middel van een aantal screeningsvragen. De manier van uitvragen lijkt nogal op dat van het CDC – het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention – die een bot op de eigen website heeft geïntroduceerd als grootste informatiepunt voor Amerikaanse staatsburgers met coronavragen. Mensen die zich afvragen in hoeverre ze zich zorgen moeten maken om hun eigen gezondheid of dat van iemand anders, kunnen bij digitale assistente Clara terecht. Mocht er sprake zijn van COVID-19 symptomen, dan doet de bot enkele suggesties om actie te ondernemen en bijvoorbeeld een arts om advies te vragen.

Virtual visits
Ook aan hogescholen en universiteiten wordt gedacht. Zo lanceerde Ocelot, een softwareleverancier in de Verenigde Staten, een bot die opleidingsinstituten kunnen inzetten voor informatieverspreiding. De gratis bot wordt veelvuldig gebruikt, onder meer door scholen in Californië. Volgens de scholen daar is een chatbot een effectieve manier om studenten snel in te lichten ten tijde van een noodsituatie.
Hetzelfde standpunt neemt ook Providence St. Joseph Health in, die al langer een digitale assistent in dienst heeft voor ‘virtual visits’. Circa twee jaar geleden begon het ziekenhuis met een experiment waarin chatbot Grace patiënten te woord stond en middels AI kon vaststellen of iemand een doktersbezoek nodig heeft. Drie dagen nadat de eerste coronapatiënt het ziekenhuis in kwam, was Grace geactualiseerd. Gebruikers kunnen nu aangeven welke symptomen ze ervaren en welke factoren de kans op infectie verhogen. De bot adviseert vervolgens of het de moeite waard is om een virtuele afspraak te maken. Daarbij vervult Grace ook een faq-functie en informeert de bot gebruikers over hoe het virus zich verspreidt en wat er kan worden gedaan om de kans op infectie te beperken.

Desinformatie
Ondanks de goede intenties achter alle initiatieven, zijn de bots (nog) niet altijd te vertrouwen. Om te controleren hoe waarheidsgetrouw de antwoorden zijn van alle digitale assistenten, vroeg een Amerikaanse journalist 8 bots hoe groot de kans is dat ze het virus onder de leden heeft. Lang niet alle tools gaven dezelfde antwoorden.

Lees ook:
Het is altijd lente in de ogen van de digitale zorgassistente

comments powered by Disqus