Politie trekt stekker uit Wout

Politie trekt stekker uit Wout
  • 6 juli 2020
  • Redactie

Er is geen rol meer weggelegd bij de politie voor chatbot Wout. Na de livegang in 2018 en een verlengde proef voor het beantwoorden van coronavragen stopt de overheid met de bot. Er wordt gebouwd aan een nieuwe virtuele assistent.

Nadat Zwollenaren bij Wout terechtkonden voor meldingen van geluidsoverlast, werd in april de bot op nationaal niveau ingezet om coronavragen geautomatiseerd te beantwoorden. Nu de maatregelen zijn versoepeld en er meer overheidsinformatie beschikbaar is voor burgers, neemt het aantal vragen over het virus af. Tevens eindigt de licentie van de proefapplicatie van de bot. ‘Dat is de reden om Wout offline te halen.’

Toegankelijk
De twee jaar waarin volop met Wout werd geëxperimenteerd, worden gebruikt om een nieuwe chatbot te ontwikkelen. Ditmaal bouwt de politie een bot om burgers te informeren en om meldingen aan te nemen, bijvoorbeeld op het gebied van cybercrime. De nieuwe Wout moet drempelverlagend werken volgens de politie: mensen zouden minder terughoudend zijn in het doen van een melding via een virtueel assistent.

comments powered by Disqus