ACM onderzoekt muzikale algoritmes

ACM onderzoekt muzikale algoritmes
  • 21 december 2020
  • Redactie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is gestart met een proef om de werking van algoritmes in de praktijk te controleren bij marktpartijen. Met de kennis die wordt opgedaan tijdens deze test wil de ACM marktpartijen laten weten wat zij kunnen verwachten als de autoriteit hun algoritmes controleert.

De proef wordt in samenwerking gedaan met Muziekweb, de muziekbibliotheek van Nederland. Muziekweb gebruikt algoritmes om bezoekers muziekadvies op maat te geven. Met deze proef kijkt de ACM hoe het komt dat het algoritme bijvoorbeeld de ene persoon rockmuziek en de andere juist jazz aanbeveelt. De ACM doet geen onderzoek naar deze partij, maar brengt tijdens het onderzoek in kaart welke informatie zij nodig heeft om onderzoek te kunnen doen naar de werking van algoritmes. Deze kennis is belangrijk voor toekomstige onderzoeken naar overtredingen van marktpartijen waarbij algoritmes een rol spelen.

Zorgen
De toepassing van algoritmes kan voordelen opleveren voor bedrijven, zoals het beter laten aansluiten van vraag en aanbod. Maar er zijn ook zorgen. Bijvoorbeeld omdat bedrijven algoritmes inzetten om consumenten online te sturen in hun keuzes en aankopen, die niet altijd in het belang van de consument zijn.

‘Algoritmes spelen een steeds grotere rol bij de handelspraktijken van bedrijven. Om digitale markten goed te laten werken is het belangrijk dat wij kunnen vaststellen hoe algoritmes in de praktijk werken en welke gevolgen zij hebben. Daarom zijn we deze proef gestart, waarin we de werking van een concreet algoritme onderzoeken en nagaan wat de ACM voor haar toezicht nodig heeft’, aldus Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM.

comments powered by Disqus