Consumenten: meer databewust, minder zorgen over privacy

Consumenten meer databewust, minder zorgen over privacy
  • 17 maart 2022
  • Kel Koenen

De Global Privacy Monitor 2022 laat zien dat consumenten zich meer bewust zijn van hun rechten over het delen van persoonsgegevens. Tegelijkertijd dalen de zorgen over privacy en ziet de meerderheid het delen van data als essentieel onderdeel van de huidige maatschappij. Consumentenvertrouwen en een relevant, gepersonaliseerd aanbod vormen daarbij wel belangrijke voorwaarden.

Sinds de laatst gepubliceerde Global Privacy Monitor in 2018 is de bekendheid met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa significant gestegen. In alle Europese landen is het percentage consumenten dat bekend is met de in 2018 geïntroduceerde privacywet meer dan verdubbeld. In Nederland is de bekendheid gestegen van 28% naar 66%*. Consumenten worden zich dus steeds bewuster van hun rechten op het gebied van delen van data – en dat is goed nieuws. Aanvullend ziet 74% van de mensen hun persoonlijke gegevens als eigendom dat ze kunnen delen in ruil voor een aanbieding, betere service of een relevanter aanbod.

Ondanks dat de zorgen rondom online privacy nog groot zijn – wereldwijd maakt 71% van de consumenten zich hier in meer of mindere mate zorgen om – is hier wel een dalende trend in zichtbaar (van 74% naar 69% bij de landen die zowel in 2018 als nu deelnamen*). De meerderheid van de consumenten wereldwijd (53%) is het erover eens dat het delen van persoonlijke gegevens essentieel is voor de huidige maatschappij.

Het is normaal geworden, men voelt zich inmiddels vrij comfortabel bij het delen van persoonlijke gegevens. Bovendien is de groep die zich weinig tot helemaal geen zorgen maakt over online privacy en het delen van persoonlijke informatie door de tijd heen gegroeid, van 26% naar 31%*. Transparantie is daarbij wel een cruciale voorwaarde: 77% van alle consumenten geeft aan dat ze het belangrijk vinden om te weten hoe gegevens worden verzameld en gebruikt.

Vertrouwen belangrijkste voorwaarde voor het delen van data, gepersonaliseerd aanbod steeds belangrijker Consumentenvertrouwen is voor organisaties van groot belang. 38% van de consumenten zien vertrouwen zelfs als de belangrijkste voorwaarde om gegevens te delen. Een andere belangrijke reden om gegevens te delen is een gepersonaliseerd aanbod. Steeds meer consumenten (39%, t.o.v 29% in 2018*) zien een relevant aanbod dat op hun behoeften is afgestemd als belangrijke motivatie om hun gegevens te delen. Het belang van deze personalisatie is ook terug te zien in hoe consumenten de toegevoegde waarde inschatten ten behoeve van inclusiviteit. 59% denkt dat door het delen van gegevens organisaties beter een relevant, gepersonaliseerd aanbod kunnen doen aan verschillende soorten groepen en identiteiten binnen onze diverse maatschappij.

*) De resultaten zijn gebaseerd op 2 verschillende groepen. Trendlijnen zijn gebaseerd op de landen die zowel in 2018 als 2022 hebben deelgenomen (10 landen). De overige resultaten zijn gebaseerd op de landen die uitsluitend in 2022 hebben deelgenomen (16 landen).

De Global Privacy Monitor 2022 is uitgevoerd in opdracht van GDMA (de koepelorganisatie van de Nederlandse branchevereniging DDMA) onder ruim 20.000 respondenten uit 16 landen wereldwijd.

comments powered by Disqus