Werving bij Koramic2Engage: ”Eerst de mens, dan de competenties.”

Werving bij Koramic2Engage: ”Eerst de mens, dan de competenties.”
  • 4 mei 2022
  • Sales BBP Media

Koramic2Engage is een van de grootste leveranciers van klantcontactoplossingen in de Benelux. Het aantrekken, binden en boeien van het juiste personeel is essentieel voor het bedrijf, dat honderden klanten bedient in verschillende sectoren. In het besef dat ‘retentie het nieuwe recruitment’ is, stuurt de onderneming in zijn aannamebeleid primair op de waarden die kandidaten belangrijk vinden. ‘We kijken eerst naar de mens, dan pas naar de competenties.’

Aan het woord is Hilde Janssens, Chief Human Resources Officer van Koramic2Engage. Met verschillende operating companies (waaronder Call-IT, IPG, ContactExpert en In2com) stelt de ‘onestopshop voor alle vormen van klantcontact’ ongeveer 3.650 mensen te werk. Recentelijk heeft Koramic2Engage verschillende stappen gezet om zijn aannamebeleid te verbeteren. Hoewel dat misschien gek klinkt, heeft digitalisering ervoor gezorgd dat de mens nog centraler staat.

Janssens begint met een schets van de markt: ‘Duidelijk is dat we te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt. Duidelijk is ook dat we mensen liever langer dan korter bij onze organisatie houden. Dooddoeners misschien, maar wel een realiteit waar we iets mee moesten. We hebben ons rekruteringsbeleid tegen het licht gehouden en we zijn opnieuw naar selectiecriteria gaan kijken. Competenties waren altijd het belangrijkst, maar we zagen in dat dat niet alles zegt. Zeker in deze tijd van schaarste is het cruciaal dat er een persoonlijke fit is, dat iemands waarden aansluiten bij die van Koramic2Engage en, specifieker, bij de vacante functie. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we niet meer kijken naar competenties, maar wel dat we éérst naar de kandidaat zelf kijken.’

Waardenfit

Om te beoordelen of er sprake is van een ‘waardenfit’ maakt Koramic2Engage gebruik van een datagedreven assessment-tool: Twegos, ontwikkeld in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel. ‘In ongeveer vijftien minuten brengen we scores op dertien verschillende waarden bij potentiële werknemers in kaart’, legt Janssens uit. ‘We vellen nadrukkelijk geen waardeoordeel, wel kijken we of de waarden van de kandidaat aansluiten bij de functie. De value fit staat voorop, op basis daarvan gaan we verder in het proces naar de behavioural fit, naar de competenties. Dat doen we niet met theoretische testen, maar met concrete cases. Uit een gesprek met een recruiter en hiring manager, de laatste stap, moet ten slotte blijken of we met elkaar in zee gaan.’

Wat gebeurt er als de online tool van Twegos uitwijst dat de waarden van de belangstellende niet aansluiten op de functie? Janssens: ‘Het mooie is dat het profiel van de kandidaat, mits zijn goedkeuring, kan worden gedeeld met een pool van andere bedrijven. Mogelijk sluiten de waarden goed aan bij een vacature van een andere werkgever uit deze community. Zo helpen we mensen verder, ook als ze niet onmiddellijk bij ons aan de slag gaan.’

Door gebruik te maken van op wetenschap gestoelde technologie wordt het preselectieproces van Koramic2Engage objectiever, vult Chief Commercial Officer, Bert Vanmanshoven aan. ‘Omdat de data, via de input van kandidaten op een webpagina, leidend zijn schuiven we subjectiviteit terzijde. HR tech voorziet ons van een uniform selectieproces voor alle kandidaten. Dat dient ook de inclusiviteit die we als organisatie nastreven. We zijn een van de eersten die op deze manier werven.’

Digitaal platform

Bij de nieuwe wervingsaanpak van Koramic2Engage hoort een nieuw digitaal platform. ‘Het is feitelijk een suite van applicaties’, vertelt Janssens, ‘niet alleen voor kandidaten, maar ook voor onze hiring managers en voor de partijen die ons helpen bij de rekrutering. Zij hebben voortaan toegang tot realtime dashboards met alle relevante info. Zo hebben we met elkaar een digitaal ecosysteem in gebruik genomen dat frustraties wegneemt, administratieve rompslomp vermindert, dat gebaseerd is op data en, last but not least, veel beleving biedt aan de verschillende gebruikers.’

In het oog springend is de nieuwe site over werken bij Koramic2Engage (jobs. koramic2engage.com), die in april werd gelanceerd en waarop de kandidaatcentrale aanpak tot uitdrukking komt; een keuzemenu neemt de werkzoekende bij de hand. Hij kan selecteren op het type job, op wanneer, waar of waarvandaan hij wil werken, en op taal. Ook kan hij kiezen uit tien verschillende sectoren waarin de organisatie klanten bedient. ‘We zoeken bij onze wervingsactiviteiten aansluiting bij wat kandidaten willen weten’, zegt Janssens. ‘Holistische corporate informatie heeft plaatsgemaakt voor concrete praktische info, over bereikbaarheid met openbaar vervoer of over de mogelijkheid om bijvoorbeeld om het weekend op zaterdag te werken. Zo bieden we meer zorg voor de kandidaat. Ook maken we duidelijker waar we als organisatie voor staan, indrukken die we versterken aan de hand van getuigenissen.’ Is de interesse gewekt? Dan maakt de beschreven assessment-tool objectief duidelijk of het waardeprofiel van een werkzoekende aansluit op wat Koramic2Engage en de functie vragen.

Datagedreven werving

De krapte op de arbeidsmarkt en de automatisering van klantcontact maken het lastig om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Leercurves zijn lang, investeringen in onboarding hoog. Juist daarom is een datagedreven rekruteringsbeleid zo belangrijk volgens CCO Vanmanshoven: ‘We zoeken naar duurzame verbintenissen, dat begint met mensen die goed op hun plaats zitten. Ook op andere manieren zijn we actief bezig met het behoud van talent, denk aan ons opleidingsportaal, academy, en aan onze status als Top Employer en Great Place To Work. Zo bevorderen we de kwaliteit van onze dienstverlening en drukken we de kosten voor onze klanten.’

De gegevens die Koramic2Engage aan de poort verzamelt gebruikt de onderneming ook als input voor bijvoorbeeld interne mobiliteit, besluit Janssens. ‘Doordat we goed weten met wie we te maken hebben en wat mensen belangrijk vinden, kunnen we gericht aan talentmanagement doen. Want talent verspillen, dat gaan we niet doen.’

Werken-bij-website
Meer weten?
LinkedIn

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Koramic2Engage
Tekst: BBP Media | Beeld: Zuiver Beeld

comments powered by Disqus