Nationale Marketing Benchmark: Beslissers hebben te weing info over de klant

Nationale Marketing Benchmark: Beslissers hebben te weing info over de klant
  • 28 juli 2023
  • Ryan Baij

Beslissers en bestuurders hebben niet altijd inzicht hebben in de wensen en behoeften van klanten.

Dat is één van de conclusies van het nationale marketing benchmark onderzoek van Mark Stronger, exclusief te lezen bij collega-titel MarketingTribune.

De Nationale Marketing Benchmark is een onderzoek van Mark Stronger, Objective Platform en SRM Opleidingen en Trainingen naar de organisatie en effectiviteit van marketing. Daarbij worden jaarlijks 200 bedrijven gevraagd naar ongeveer 100 kenmerken van marketing. Ook worden verschillende achtergrondkenmerken uitgevraagd en hoe omzet, winst, marktaandeel, merkkracht en klanttevredenheid zich ontwikkelden. ‘Dat geeft een gedetailleerd beeld hoe bedrijven marketing aanpakken en organiseren en daarmee kun je ook je eigen marketingaanpak beoordelen en verbeteren,’ licht Ronald Jansen van marketing- en merkadviesbureau Mark Stronger toe.

Van de dalende bedrijven in de benchmark oordeelt bijvoorbeeld een derde dat het management voldoende klantkennis heeft. Bij twee derde is deze kennis onvoldoende. Winnaars oordelen in meerderheid dat het management wel voldoende klantkennis heeft. Jansen: ‘Maar ook in deze groep is genoeg te winnen, vooral bij pure B2C-bedrijven. Deelnemers in B2B geven vaker aan dat het management voldoende klantkennis heeft. Waarschijnlijk komt dat omdat directies in zakelijke markten eerder direct klantcontact hebben.’

Bij winnaars heeft het management niet alleen betere kennis van marketing en klanten, ook is in deze bedrijven vaker duidelijk in welke mate marketing bijdraagt aan bedrijfsresultaten. ‘Daar liggen voor marketeers dan ook kansen op een grote rol in de strategische besluitvorming. Kunnen aantonen dat je bijdraagt aan bedrijfsresultaten geeft je recht van spreken. Meer kennis van marketing zorgt voor grotere acceptatie van je voorstellen en plannen bij het management en met kennis van klanten en koopgedrag lever je echt meerwaarde.’ Daarbij is het volgens Jansen ook belangrijk te investeren in de relatie met het management. ‘Het is belangrijk om samen een visie op marketing en groei te ontwikkelen, bijvoorbeeld door een workshop of een executive course te organiseren rondom de strategische marketingvraagstukken van de onderneming. Daarin kun je recente marketingkennis delen en gezamenlijk toepassen op de eigen marktsituatie. Dat werkt vaak beter dan wanneer je zelf een plan ontwikkelt en dit aan het management moet verkopen. Bovendien versterk je zo ook je positie voor de toekomst.´

De Nationale Marketing Benchmark is een initiatief van Mark Stronger, Objective Platform en SRM Opleidingen en Trainingen. Collega-titel MarketingTribune publiceert exclusief over de uitkomsten. Wil je ook met je bedrijf meedoen aan de benchmark? Kijk dan op markstronger.com.

comments powered by Disqus