Meer overheidsorganisaties praten met burgers via Mastodon

Meer overheidsorganisaties praten met burgers via Mastodon
 • 8 september 2023
 • Kel Koenen

De pilot voor de Mastodon-server van de overheid blijft groeien met elf nieuwe gebruikers. Op dit moment communiceren al vijftien overheidsorganisaties en bewindspersonen via Mastodon met de burger.

Het doel van dit initiatief is om alle overheidsorganisaties te betrekken bij de pilot en te onderzoeken of Mastodon een waardevolle rol kan spelen in de interactie tussen de overheid en burgers. Ron Roozendaal, directeur Digitale Samenleving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, benadrukt het belang van het initiatief. ‘Overheidsinstellingen zijn soms afhankelijk van private platforms voor hun communicatie met burgers, wat de publieke waarden in gevaar kan brengen. Daarom streven we ernaar om alternatieve technologieën te bevorderen die in lijn zijn met publieke waarden en mensenrechten. Het gebruik van Mastodon is hiervan een uitstekend voorbeeld.’

De oorspronkelijke initiatiefnemers van de Mastodon-pilot zijn staatssecretaris Alexandra van Huffelen, de Belastingdienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De nieuw toegetreden organisaties zijn:

 • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Algemene Rekenkamer
 • BIJ12
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 • Raad van State
 • Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Rijkswaterstaat
 • Rijkswaterstaat Verkeersinfo
 • Veiligheidsregio Brabant-Noord

Dit initiatief laat zien dat de overheid actief streeft naar meer controle en privacybescherming bij digitale communicatie, terwijl ze burgers blijft betrekken bij relevante informatie en diensten. De verdere ontwikkeling van Mastodon in de publieke sector zal nauwlettend worden gevolgd, aangezien meer organisaties zich naar verwachting bij het project aansluiten.

Lees ook: Belastingdienst pilot met Mastodon voor klantcontact

comments powered by Disqus