Teleperformance in cassatie over inlogtijd

Teleperformance in cassatie over inlogtijd
  • 25 augustus 2023
  • Kel Koenen

Teleperformance gaat in cassatie tegen een uitspraak van het gerechtshof van Den Haag over de inlogtijd van medewerkers. Het hof oordeelde eerder dit jaar dat deze tijd als werktijd moet worden beschouwd en moet worden uitbetaald.

De zaak draait om een ex-medewerker van Teleperformance die klaagde over de tien minuten die hij voor zijn werktijd aanwezig moest zijn. Het bedrijf wenste dat de medewerker in die tijd alvast kon inloggen in verschillende systemen en bij aanvang meteen kon beginnen met bellen.

De werknemer wilde die tijd ook uitbetaald krijgen, maar Teleperformance weigerde dat. Het bedrijf stelde dat de werknemer in die tien minuten nog niet opgeroepen kon worden voor werkzaamheden en ook geen instructies ontving. Daarom zou dit niet onder werktijd vallen en is uitbetaling volgens het bedrijf niet nodig.

De kantonrechter in Den Haag ging vorig jaar niet mee in dat verweer: het ging namelijk om ‘een opdracht van werkgever en derhalve werktijd’. Om die reden zou het achterstallige bedrag van zo’n 2900 euro betaald moeten worden aan de werknemer.

In het hoger beroep werd de vraag opnieuw gesteld of de eerdere inlogtijd onder ‘betaalde arbeidstijd’ viel. Het gerechtshof oordeelde daarin hetzelfde als de kantonrechter. Teleperformance legt zich daar niet bij neer en gaat daarom in cassatie bij de Hoge Raad. Het bedrijf wil dat de hoogste rechter zich over de zaak buigt.

De FNV heeft geen goed woord over voor het besluit van Teleperformance om in cassatie te gaan. ‘Dit is een onnodige stap en een verspilling van tijd en geld’, stelt bestuurder FNV Callcenters Elly Heemskerk. ‘De rechter heeft al twee keer geoordeeld dat de inlogtijd als werktijd moet worden beschouwd. Iedereen heeft na het verliezen van een hoger beroep zaak het recht om in cassatie te gaan, maar dit voelt als powerplay.’

Heemskerk hoopt dat de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof bevestigt. ‘Dit is belangrijk voor alle werknemers in callcenters. Zij moeten er zeker van zijn dat ze voor al hun gewerkte uren worden betaald.’

comments powered by Disqus