Nederland steeds vaker tweede keus

Nederland steeds vaker tweede keus
  • 15 februari 2024
  • Redactie

Op de internationale arbeidsmarkt wordt Nederland snel minder aantrekkelijk. Van alle potentiële Europese arbeids- en kennismigranten neemt 92% ons land níet mee in haar overweging. Zo blijkt uit onderzoek van Intelligence Group.

Voor Nederlandse werkgevers is er nog voldoende arbeidspotentieel in Europa om de tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen. Bijna 1,6 miljoen Europeanen geven aan best in Nederland te willen wonen en werken, van wie zelfs 74% in het door werkgevers zeer gewilde blue collar-profiel. Meer dan de helft (53%) van het aanbod zegt meer dan 10 jaar in Nederland te willen blijven en vormt daarmee een potentieel duurzaam aanbod van kennis- en arbeidsmigranten.

Dit blijkt het Europese onderzoek dat Intelligence Group continu doet (sinds 2007) naar internationale drijfveren van onder meer de Europese beroepsbevolking, uit een steekproef van meer dan 250.000 personen in 2022-2023. Polen zijn de grootste talentpool voor Nederland. Van alle Europeanen, zijn Polen relatief gezien ook nog ‘het meest positief’ over Nederland.

Binnen Europa is er een groep van ruim 24 miljoen personen die internationaal wil werken. Ruim 8% van hen heeft ook interesse om te wonen en te werken in Nederland. Anders gezegd, 92% van het Europees mobiel arbeidspotentieel neemt Nederland níet op in haar ‘short-list’.

Gezien de grote tekorten op de Europese arbeidsmarkt, de toenemende internationale concurrentie, de onaantrekkelijke Nederlandse visie op gebied van arbeidsmigratie maakt dat Nederland steeds verder achter in de rij staat als aantrekkelijk land voor arbeids- en kennismigranten binnen Europa. 'In alle jaren dat ik onderzoek doe naar de aantrekkelijkheid van Nederland op de internationale arbeidsmarkt heeft de vlag er nog niet zo slecht bij gehangen', vertelt Geert-Jan Waasdorp, CEO Intelligence Group. 'Het zijn steden en regio’s zoals Amsterdam en de Brainport Eindhoven en bedrijven als ASML en Booking.com die Nederland internationaal nog enigszins kleur kunnen geven. De politiek, huizenmarkt, malafide uitzenders en de steeds groter wordende intolerantie doen het imago van Nederland veel schade aan.'

comments powered by Disqus