Voorzieningenrechter schorst boetebesluit oneerlijke telefonische energiewerving

Voorzieningenrechter schorst boetebesluit oneerlijke telefonische energiewerving
  • 12 februari 2024
  • Kel Koenen

De voorzieningenrechter in Rotterdam heeft een voorlopige uitspraak gedaan over de rechtmatigheid van een onaangekondigd bedrijfsbezoek van de ACM bij een intermediair op het gebied van telefonische werving van energiecontracten.

De ACM heeft een boete opgelegd aan dit bedrijf voor misleidende werving van consumenten. De rechter heeft het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om een boete op te leggen echter geschorst vanwege twijfels aan de rechtmatigheid van het bedrijfsbezoek.

Energieleveranciers schakelen intermediairs in om voor hen telefonisch nieuwe klanten te werven. Intermediairs maken vaak gebruik van wisselende handelsnamen en rechtspersonen. De intermediairs volgen elkaar in rap tempo op en verdwijnen na een korte tijd weer uit de markt.

De uitspraak van de voorzieningenrechter gaat over de zogenoemde doelomschrijving voor een bedrijfsbezoek. In de doelomschrijving voor dit bedrijfsbezoek stond dat de ACM onderzoek deed naar een intermediair en diens rechtsopvolgers. Volgens de rechter was de intermediair waar de ACM een bedrijfsbezoek heeft uitgevoerd echter geen juridisch rechtsopvolger van de intermediair waar de ACM onderzoek naar deed.

Hoewel er volgens de ACM feitelijk gezien wel sprake was van rechtsopvolging was dit naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende om binnen te kunnen treden op basis van deze doelomschrijving. De voorzieningenrechter heeft het boetebesluit en publicatie daarvan daarom geschorst.

Naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter heeft de ACM besloten het boetebesluit in te trekken. De ACM blijft onderzoek doen naar misleidende werving bij de verkoop van energiecontracten en treedt daarbij op tegen leveranciers én intermediairs die zich niet aan de regels houden.

comments powered by Disqus