Driekwart Nederlandse bedrijven heeft moeite online privacy te respecteren

Driekwart Nederlandse bedrijven heeft moeite online privacy te respecteren
  • 23 mei 2024
  • Kel Koenen

Uit een nieuw onderzoek van Piwik PRO blijkt dat ongeveer negen op de tien Nederlandse bedrijven (92%) het essentieel vindt om online privacy te respecteren. Toch blijken bijna net zo veel bedrijven het lastig te vinden om dit te respecteren.

Hoewel bedrijven het dus moeilijk vinden om online privacy te respecteren, geeft iets meer dan driekwart (76%) aan dat het opbouwen van vertrouwen bij consumenten een belangrijke reden is voor het naleven van de AVG. Het risico op boetes blijkt hiervoor geen goede motivator te zijn: slechts 14% van de respondenten gaf dit aan als reden om te voldoen aan de AVG.

Als het gaat om reviews van marketingtechnologieën en of hierbij de AVG correct wordt nageleefd, voeren de meeste Nederlandse bedrijven sporadisch reviews (38%) uit. Een kwart (25%) doet dat zelfs regelmatig, maar zorgwekkend is dat bijna een op de zes (17%) Nederlandse bedrijven nog nooit zo’n review heeft uitgevoerd.

De meeste respondenten (87%) geloven dat bedrijven privacywetgeving kunnen respecteren terwijl ze effectieve marketingactiviteiten uitvoeren. Daarbij blijkt uit het onderzoek dat 52% van de bedrijven persoonlijke data verzamelt en opslaat. Hiernaast blijkt uit de resultaten dat bijna drie op de tien (28%) van de respondenten niet weet waar alle data van hun marketing stack is opgeslagen.

Enkele andere opvallende resultaten:

  • Driekwart (75%) van de Nederlandse bedrijven beweert dat data activation cruciaal is voor de effectiviteit van marketing/sales
  • Iets meer dan de helft (54,3%) van de Nederlandse bedrijven vinden security en compliance de grootste uitdagingen bij het combineren van data uit verschillende bronnen
  • Bijna de helft (43,3%) van de Nederlandse bedrijven geeft aan dat data integratie uit meerdere bronnen het belangrijkste voordeel is van het implementeren van een Customer Data Platform-oplossing.

'Het is goed om te zien dat veruit de meeste bedrijven het belangrijk vinden om online privacy te respecteren. Tegelijkertijd geven veel bedrijven aan dat ze het lastig vinden om dit ook daadwerkelijk te doen. Dit zou te maken kunnen hebben met de manier waarop bedrijven van oudsher data verzamelen, zoals met third-party cookies. Maar het kan ook te maken hebben met de complexiteit die gepaard gaat met het combineren van data uit verschillende bronnen. Het kan dan moeilijk zijn om te achterhalen of deze data op een compliant manier zijn verzameld', zegt Vincent de Winter, Regional Manager Benelux bij Piwik PRO.

comments powered by Disqus