Radar: veel problemen en weinig oplossingen bij internet thuis

Radar: veel problemen en weinig oplossingen bij internet thuis
  • 14 mei 2024
  • Kel Koenen

Uit een Radar-onderzoek blijkt dat veel klanten van de vijf grootste internetproviders problemen ondervinden met hun internet. Klantenservice blijkt vaak inefficiënt, met veel onopgeloste klachten en niet-nagekomen beloftes.

De 5 grootste spelers op de markt van het thuis-internet zijn Ziggo, KPN, Odido (ontstaan uit T-Mobile en Tele2), Delta en Caiway. Consumentenprogramma Radar deed onderzoek naar de problemen die klanten ervaren met internet-thuis. Van alle respondenten ervoer een derde in de afgelopen 12 maanden klachten met de kwaliteit van het internet, zoals uitval, de snelheid en slecht bereik. Het percentage klanten met klachten is het grootst bij Odido. Waar gemiddeld 33 procent problemen heeft gehad het afgelopen jaar, is dat bij Odido 39 procent. Caiway en Delta zitten daar net onder, Ziggo en KPN scoren gelijk aan het gemiddelde. Van de Odido-klanten geeft 58 procent aan dat de problemen zijn begonnen na de naamsverandering van Tele2 en T-Mobile naar Odido.

Een meerderheid heeft vanwege de problemen contact opgenomen met de internetprovider, maar worden de klachten vervolgens opgelost? Bij een ruime helft worden problemen na het contact met de klantenservice binnen een maand opgelost. Alleen bij Odido is dit minder dan de helft: na een maand zijn bij 41 procent de problemen verholpen.

Voor andere consumenten duurt het langer, of spelen de problemen nog altijd. Odido heeft met 49 procent het hoogste percentage (nog) niet opgeloste klachten, bij de andere providers is dit tussen de 32 procent (Ziggo) en 43 procent (KPN). Van deze groep Odido-klanten zit 80 procent al langer dan een maand met deze problemen. De grootste groep wacht zelfs al langer dan drie maanden op een oplossing.

Door de klantenservice van de bedrijven worden wel beloftes gedaan: ruim drie kwart van alle respondenten kreeg één of meerdere beloftes te horen. Deze worden echter in lang niet alle gevallen nagekomen. Van alle mensen die iets werd beloofd, geeft 27 procent aan dat deze beloftes niet worden nagekomen. Bij nog eens 16 procent is het nog onduidelijk of dit zal gebeuren.

Van de 5 grootste providers van thuis-internet komt Odido er het minst gunstigst vanaf: van alle Odido-klanten die iets werd beloofd, zijn die beloftes bij 42 procent niet waargemaakt. Bij nog eens 19 procent is het nog onduidelijk of de beloftes worden nagekomen.

Tisha van Lammeren, chief commercial officer en lid van de Raad van Bestuur van Odido, erkende de problemen bij Radar en hoopt dat het bedrijf de problemen kan oplossen door een uitbreiding van hun 'escalatieteam'. Dat komt in actie wanneer klanten vaak de klantenservice bellen.

comments powered by Disqus