Bedrijven omarmen AI: generatieve technologie katalysator voor innovatie

Bedrijven omarmen AI: generatieve technologie katalysator voor innovatie
  • 10 juni 2024
  • Kel Koenen

De opmars van creatieve generatieve AI-technologie zet bedrijven wereldwijd ertoe aan om ook analytische AI-beslissingsoplossingen te omarmen. Dit blijkt uit een recent wereldwijd onderzoek van Pegasystems, gepresenteerd tijdens het jaarlijkse PegaWorld iNspire event.

Onderzoeksbureau Savanta ondervroeg 500 zakelijke beslissers over hun begrip, gebruik en uitdagingen met betrekking tot AI-technologie. De studie benadert AI vanuit de twee hersenhelften: de rationele, analytische AI-beslissingskant (linkerbrein) en de creatieve, generatieve kant (rechterbrein). De resultaten tonen aan dat 95% van de respondenten door de snelle opkomst van generatieve AI ook andere soorten AI-tools binnen hun organisatie heeft geïmplementeerd. Voor een derde van hen speelde dit een grote rol in hun beslissing.

Generatieve AI, die het rechterbrein aanspreekt, blijkt de meest gebruikte vorm van AI binnen bedrijven. Maar liefst 43% van de respondenten gebruikt het voor creatieve of productiviteitsverhogende taken, zoals contentcreatie (61%), het beheren van grote informatiestromen (54%) en conversatiechatbots (51%). Dit benadrukt de rol van AI als productiviteitstool en creatieve innovator. Minder dan een derde (30%) maakt gebruik van de meer rationele, analytische AI-beslissingsoplossingen zoals voorspellende analyses (57%) en decision management tools (42%). Slechts 25% van de respondenten gebruikt evenveel ‘linker-’ als ‘rechterbrein’ AI-tools.

Overige bevindingen:

Stijgende AI-uitgaven en verwachtingen
92% van de respondenten verwacht de komende vijf jaar meer AI te gebruiken. 74% is ervan overtuigd dat AI de komende 5 tot 10 jaar waardevol zal zijn, en 82% denkt dat AI binnen drie jaar tot de helft van hun winsten kan verhogen. Toch besteedt 85% tot de helft van hun jaarlijkse IT-budget aan AI-oplossingen. 77% erkent dat een gebrek aan strategie soms tot budgetverspilling leidt.

Overschatting van AI-kennis
Hoewel 93% denkt te weten wat AI is, beseft 80% niet dat AI al sinds de jaren tachtig mainstream is. Slechts 7% denkt dat AI al 10 jaar of langer zakelijk wordt gebruikt, en 65% kan geen juiste definitie van generatieve AI geven. Dit verklaart waarom 61% mislukte AI-implementaties heeft ervaren.

Complexiteit van AI en vertrouwen
47% is bezorgd om hun merk afhankelijk te maken van AI, en 51% maakt zich zorgen over transparantie en bias. 42% ziet AI als een bedreiging voor banen, en 40% vreest controle door AI-gestuurde robots. Desondanks heeft 62% enig vertrouwen in AI om afdelingen te runnen voor betere resultaten.

Vraag naar AI-vaardigheden
20% van de respondenten vindt dat hun organisatie matige AI-vaardigheden heeft, en 28% ziet dit als een barrière voor verder AI-gebruik. Echter, 98% beschouwt AI-ervaring als waardevol bij het selecteren van nieuwe teamleden. Praktische AI-ervaring, zoals ‘prompt engineering’, is het meest gewild (64%), gevolgd door AI-theoretici (46%).

'Generatieve AI stimuleert de interesse in nieuwe AI-technologie', concludeert Don Schuerman, CTO bij Pega. 'Het is geen verrassing dat zoveel bedrijven het als katalysator gebruiken om andere soorten AI te verkennen en creativiteit en innovatie te stimuleren. Voor de beste resultaten moeten organisaties zorgen voor de juiste vaardigheden, expertise en kennis om hun AI-projecten te laten slagen.'

comments powered by Disqus