Vraag onverminderd groot: Luisterlijn voerde 300.000 gesprekken

Vraag onverminderd groot: Luisterlijn voerde 300.000 gesprekken
  • 11 juni 2024
  • Kel Koenen

In 2023 hebben vrijwilligers van de Luisterlijn 313.682 gesprekken gevoerd via telefoon, chat en mail. De telefonische hulplijn, die voor iedere inwoner van Nederland dag en nacht bereikbaar is, meldt dat de vraag naar een luisterend oor onverminderd groot blijft. Veel mensen zoeken contact vanwege eenzaamheid en psychische klachten.

Dankzij toegewijde vrijwilligers kon de Luisterlijn er voor veel mensen zijn, toch zijn extra vrijwilligers meer dan welkom. Het afgelopen jaar werden er 277.394 gesprekken gevoerd via de telefoon en 31.678 gesprekken via de chat. Daarbovenop beantwoordden de vrijwilligers nog eens 4.610 e-mails. De meeste gesprekken gingen over geestelijk gezondheid, relaties en de invulling van de dag. Meer dan de helft van alle telefoongesprekken werd buiten kantoortijden gevoerd. Daarmee is het aantal gevoerde gesprekken licht gedaald ten opzichte van 2022. Het aantal vrijwilligers nam in 2023 ook licht af, met een daling van 7% vergeleken met het voorgaande jaar.

Vrijwilligers welkom
Om aan de blijvend hoge vraag te voldoen zijn extra vrijwilligers zeer welkom. 'Vrijwilligers zijn de ruggengraat van de Luisterlijn en spelen een cruciale rol in het bieden van emotionele steun aan degenen die dat nodig hebben. De meeste vrijwilligers geven aan dat het werk veel voldoening geeft', zegt Richard Coonen, directeur-bestuurder bij de Luisterlijn. 'Toch blijft het vinden en binden van vrijwilligers een voortdurend aandachtspunt.' Coonen hoopt dat de Luisterlijn er in de toekomst voor nog meer mensen kan zijn en benadrukt daarbij dat de kwaliteit van de gesprekken voorop blijft staan. 'Het is belangrijk dat ieder gesprek betekenisvol en ondersteunend is, zodat we echt een verschil kunnen maken in het leven van de mensen die contact met ons opnemen.'

Een belangrijke kracht van de Luisterlijn is de 24-uurs bereikbaarheid. Mensen kunnen zowel overdag als in de nacht contact opnemen. Dit biedt een enorme steun. De vrijwilligers zijn getraind om empathisch en zonder vooroordelen te luisteren, waardoor mensen zich echt gehoord en begrepen voelen. Dit jaar viert de telefonische hulpdienst haar 65-jarig bestaan, een mijlpaal die de behoefte aan een luisterend oor en jarenlange inzet van vrijwilligers benadrukt.

Foto: Sander Foederer

comments powered by Disqus