Podcast #20 - Een klantgericht team bouwen

Podcast #20 - Een klantgericht team bouwen
  • 16 maart 2016
  • Redactie

Veel organisaties zijn bezig met het verbeteren van de klantbeleving door het verzamelen van feedback, de customer journey inzichtelijk maken en met data inzichtelijk te maken. Is dit wel de beste manier? De afgelopen jaren kwam Sydney Brouwer bij veel organisaties over de vloer die voorop lopen op het gebied van klantbeleving in hun specifieke markt. Stuk voor stuk gaven ze aan dat het vooral de mensen zijn die het grootste verschil maken voor de klantbeleving.

De klantbeleving wordt vooral bepaald door de duizenden beslissingen die de medewerkers van jouw organisatie elke dag maken over hoe ze met de klant omgaan. Het is dus zaak een klantgericht team te bouwen. Dat doe je niet alleen met een cursusje klantgerichtheid. Hoe wel? In deze podcast geeft Brouwer vier stappen voor het bouwen van een klantgericht team.

Shownotes bij deze aflevering

comments powered by Disqus