Nederlandse werknemers zeer productief en flexibel

Nederlandse werknemers zeer productief en flexibel
  • 9 april 2014
  • Redactie

In vergelijking tot werknemers in Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten scoren Nederlandse arbeidskrachten beter op flexibiliteit en productiviteit. Actueel onderzoek van PwC, in opdracht van LinkedIn, toont dit aan.

Dankzij hun grote aanpassingsvermogen zijn Nederlanders twee keer productiever dan medewerkers in de elf andere landen die bij het onderzoek zijn betrokken. Daarmee hebben hun internationale collega’s in onder meer Canada, Australië en Frankrijk het nakijken. De mate van flexibiliteit zou een gevolg zijn van de meertaligheid van de Nederlandse beroepsbevolking, plus het gegeven dat werknemers in dit land gewend zijn om met veel internationale bedrijven in contact te staan.

Mismatch
In Nederland weten werkgevers en werknemers elkaar ook goed te vinden, menen de onderzoekers. Slechts vier procent vertrekt binnen een jaar tijd bij een organisatie. De online profilering van beide partijen speelt hierin een gewichtige rol, aldus Lena Olivier van LinkedIn. ‘Als gevolg hiervan hebben werkgevers veel meer inzicht in beschikbaar talent, terwijl potentiële werknemers snel veel informatie verkrijgen over een werkgever. Dit maakt een goed inschatting mogelijk voor een match.’

Wereldwijd verloopt dit proces minder soepel, aldus het onderzoek. Naar schatting kosten mismatches tussen werkgevers en werknemers in de overige tien onderzochte landen ruim € 110 miljard aan verminderde arbeidsproductiviteit en hoge werving- en selectiekosten.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link