AI grote uitdaging voor veel bedrijven

AI grote uitdaging voor veel bedrijven
  • 23 oktober 2017
  • Redactie

Kunstmatige intelligentie (AI) staat bij veel bedrijven op de agenda en wordt in sommige gevallen concreet geïmplementeerd. Tegelijkertijd is slechts 20 procent van de bedrijven daadwerkelijk klaar voor toekomstige uitdagingen op dit gebied. Dat blijkt uit de Enterprise AI Promise Study, een onderzoek van SAS onder 100 Europese organisaties in verschillende sectoren, zoals het bank- en verzekeringswezen, de productie- en retailsector en de overheid.

Volgens 25 procent van de respondenten is de grootste uitdaging met betrekking tot AI het effect van de automatisering en autonomie van AI op de werkgelegenheid. Bij dit potentiële effect gaat het niet alleen om verlies van arbeidsplaatsen, maar ook om de ontwikkeling van nieuwe banen waarvoor nieuwe, met AI verband houdende vaardigheden nodig zijn.

Ethische kwesties werden als de op één na grootste uitdaging genoemd: 41 procent van de respondenten vraagt zich volgens het onderzoek af of robots en AI-systemen zouden moeten werken voor ‘het welzijn van de mensheid’ in plaats van voor afzonderlijke bedrijven, en hoe degenen die door AI-systemen hun baan verliezen, moeten worden opgevangen.

Data science teams
Op de vraag of de data scientists van organisaties klaar zijn voor de uitdaging van de opkomende kunstmatige intelligentie, antwoordt slechts 20 procent dat hun data science teams klaar zijn. Terwijl 19 procent aangeeft helemaal geen data science teams in huis te hebben. Volgens 28 procent van de respondenten is hun organisatie van plan om data scientists aan te trekken om de vaardigheden binnen de organisatie uit te breiden; 32 procent zegt dat ze binnen hun bestaande analistenteams AI-vaardigheden ontwikkelen door middel van training, symposia en workshops.

Daarnaast blijkt in veel organisaties vertrouwen een belangrijk knelpunt te zijn. Bijna de helft van de respondenten (49%) noemt in dit verband culturele uitdagingen als gevolg van een gebrek aan vertrouwen in de resultaten van AI en - meer in het algemeen - een gebrek aan vertrouwen in de resultaten van zogeheten ‘black box’ oplossingen.

Infrastructuur
Een ander doel van het onderzoek was om na te gaan in hoeverre de infrastructuur binnen organisaties gereed is voor AI. Er blijkt een tegenstelling te zijn tussen de respondenten die van mening zijn dat ze over de juiste infrastructuur voor AI beschikken (24%), en de respondenten die vinden dat ze hun huidige platform voor AI moeten bijwerken en aanpassen (24%) of geen specifiek platform voor AI hebben (29%).

comments powered by Disqus