6/10 consumenten wantrouwt veiligheid gegevens

6/10 consumenten wantrouwt veiligheid gegevens
  • 7 september 2018
  • Redactie

Consumenten zijn bezorgd over bedrijven die hun persoonlijke data bezitten. Van de ruim 6700 respondenten wereldwijd geeft 59% aan bang te zijn voor een datalek, waarna hun persoonlijke gegevens niet langer beschermd zijn.

Dat toont het recentelijke Trends in Customer Trust-rapport aan dat is uitgevoerd door Salesforce Research. Van de ondervraagde consumenten geeft ruim de helft (54 procent) aan niet te vertrouwen in de goede bedoelingen van bedrijven. Het onderzoek toont tevens aan dat consumentenvertrouwen een grote impact heeft op klantloyaliteit: 95% van de consumenten is geneigd om loyaal te zijn aan een betrouwbare organisatie. 93% van de respondenten zegt te voorzien in mond-tot-mondreclame zodra een bedrijf het consumentenvertrouwen heeft verdiend.

Transparantie
Het sleutelwoord in het winnen van klantloyaliteit blijkt volgens het rapport transparantie te zijn. Van de respondenten geeft 91% aan eerder een bedrijf te vertrouwen dat helder en ondubbelzinnig communiceert over het gebruik van de persoonlijke data van klanten. Volgens Salesforce is het niet voldoende wanneer een bedrijf enkel zegt de veiligheid van klantdata serieus te nemen, maar moeten laten zien hoe die gegevens worden gebruikt.

comments powered by Disqus