SZW springt in de bres voor millennial

SZW springt in de bres voor millennial
  • 4 april 2019
  • Redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat tot eind 2019 een groot aantal accountantsbureaus controleren of er voldoende maatregelen worden genomen om werkstress bij young professionals te voorkomen.

Er bestaat een grote kans dat millennials die werkzaam zijn in de financiële sector te maken krijgen met een hoge werkdruk en stress op de werkvloer. Dit kan ziekteverzuim, langdurige uitval of arbeidsongeschiktheid als gevolg hebben. De Inspectie gaat specifiek toezien op accountantsbureaus, omdat hier hoge verwachtingen bestaan van young professionals en de werk-privébalans vaak niet in evenwicht is.

PSA
De Inspectie ziet dat er verschillende momenten zijn in iemands loopbaan waarop hoge werkdruk kan ontstaan. Onder meer starters en 60-plussers zijn hier vatbaar voor. Bij deze controles springt het ministerie in de bres voor millennials, aangezien er een stijgende lijn in de uitval bestaat onder jongeren als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werknemers die te maken hebben met PSA zijn volgens SZW minder productief. ‘Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Dit is niet alleen voor de werknemer een hele vervelende situatie, maar het kost de werkgever ook veel geld. Uitval in de eerste jaren van de arbeidscarrière als gevolg van PSA-klachten heeft verstrekkende gevolgen voor de verdere positie op de arbeidsmarkt.’

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Geplaatst in
  • HRM
  • Reacties
  • Link