Consument content met zorg op afstand

Consument content met zorg op afstand
  • 18 december 2020
  • Redactie

De helft van de zorgconsumenten geeft aan meer open te staan voor zorg op afstand dan vóór de coronacrisis. Vooral beeldbellen is populair, 63% van de consumenten staat daar nu voor open, tegenover 29% in 2019.

Dat blijkt uit een onderzoek verricht door Medicinfo naar de houding van consumenten ten opzichte van zorg op afstand. 38% van de respondenten heeft al eens of meerdere keren gebruik gemaakt van zorg op afstand, in 2019 was dit nog 19%. 62% geeft aan hier nog niet eerder gebruik van te hebben gemaakt. Toch staat 64% er (helemaal) voor open om zorg op afstand te gebruiken.

Twijfel
De voornaamste voordelen van zorg op afstand die mensen ervaren of verwachten zijn gemak en tijdsbesparing door het niet hoeven reizen. Een drempel om zorg op afstand te gebruiken is afwezigheid van persoonlijk en fysiek contact. Er bestaat twijfel dat bij zorg op afstand de kwaliteit van diagnose en zorg minder hoog is. Het is daarom van groot belang diensten voor zorg op afstand op de persoonlijke behoeften en zorgvragen van de zorgconsument af te stemmen.

Bij beide diensten wordt de persoonlijke betrokkenheid van een medisch professional als belangrijkste factor aangegeven om dit te willen gebruiken. Voor een volledig geautomatiseerd antwoord op een zorgvraag is echter meer draagvlak nodig. Als er geen verpleegkundige of huisarts betrokken is bij de dienst, dus enkel een chatbot, wil nog maar 48% hiervan gebruik maken.

Oplossing
Zorg op afstand kan een waardevolle bijdrage leveren aan het oplossen van de verschillende uitdagingen in de zorg. Maar daarvoor is het opschalen van digitale diensten essentieel. Als gedigitaliseerde communicatie, over eenvoudige zorgvragen, samen of onder toezicht van een gediplomeerd zorgverlener plaatsvindt is het draagvlak het grootst. Een combinatie van zorg op een fysieke locatie en aanvullende digitale zorgverlening zou het ideale zorgmodel zijn, oftewel hybride zorg.

Lees ook: Zorgverlening steeds meer digitaal

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link