Ex-werknemers misbruiken toegangsrechten bij driekwart werkgevers

Ex-werknemers misbruiken toegangsrechten bij driekwart werkgevers
  • 17 februari 2022
  • Michiel van Zaane

Uit vraaggesprekken met werknemers die recent van baan zijn gewisseld, bleek dat 83% nog altijd toegang heeft tot gebruikersaccounts bij een ex-werkgever. Dit vertegenwoordigt een serieus cyberrisico. 56% van de ex-werknemers heeft die toegang misbruikt om schade te berokkenen.

Het behoud van toegang door ex-werknemers met kwade bedoelingen bleek heel vervelend voor de betrokken organisaties. Maar liefst 74% van alle managers en directieleden gaf aan dat hun onderneming negatieve gevolgen had ondervonden van een voormalige werknemer die de beveiliging had geschonden. Dat stelt Beyond Identity, aanbieder van phishing-bestendige multi-factor authentication (MFA), naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd door Fractl Research.

De meest voorkomende incidenten hielden verband met aanmeldingen op social media (36%), het inzien van zakelijke e-mailberichten (32%) en diefstal van bestanden en documenten (31%). Ruim een kwart van alle ex-werknemers ging zelfs zover om in te loggen op het content management system van de homepage van hun voormalige werkgever.

De respondenten waren mensen met een huidig dienstverband die in het verleden een organisatie hadden verlaten. Hoewel er sprake was van verschillen in hun locatie, sector, hiërarchisch niveau en geslacht, vertoonden hun antwoorden alarmerende overeenkomsten. Ze wezen op een duidelijk risico voor werkgevers in alle delen van de wereld.

Gelukkig is er sprake van een lichtpuntje voor bedrijven. Volgens het onderzoek kunnen organisaties met een professioneel en grondig afvloeiingsproces twee belangrijke resultaten boeken. Ten eerste kunnen ze onbevoegde toegang door ex-werknemers voorkomen door af te stappen van wachtwoorden en andere onveilige authenticatiemethoden. Ten tweede kunnen ze voor meer goodwill zorgen, zodat werknemers die de organisatie verlaten minder reden hebben om hun voormalige werkgever schade te berokkenen. Uit het onderzoek bleek verder dat Amerikaanse bedrijven meer geneigd waren om een dergelijk effectief afvloeiingsproces te hanteren dan bedrijven in Groot-Brittannië en Ierland.

De volledige onderzoeksbevindingen en informatie over effectieve afvloeiingsprocedures die bedrijfseigendommen veilig houden zijn hier te vinden.

Voor deze studie werden in totaal 1.121 respondenten (werknemers en bedrijfsleiders) ondervraagd die werkzaam zijn in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

comments powered by Disqus