Luisterlijn uit zorgen om sluiting GGZ-instellingen

Luisterlijn uit zorgen om sluiting GGZ-instellingen
  • 13 mei 2022
  • Ryan Baij

De Luisterlijn maakt zich grote zorgen om de (voorgenomen) sluiting van GGZ-afdelingen. De verwachting is dat daarmee de druk toeneemt en meer mensen in psychische nood zich tot de Luisterlijn zullen richten.

Het aantal mensen dat contact zoekt met de Luisterlijn, nam de afgelopen jaren fors toe. Na de flinke toename in 2020 steeg het aantal oproepen in 2021 met nog eens 10%, naar in totaal 588.057 op jaarbasis. De verwachting is dat de mogelijke sluiting van GGZ-instellingen ervoor zorgt dat nog meer mensen in psychische nood contact zullen zoeken. De Luisterlijn luistert naar deze mensen, maar maakt zich tegelijkertijd ook zorgen over de steeds sterker wordende behoefte aan geestelijke gezondheidszorg. De Luisterlijn doet daarom een beroep op overheid, zorgverzekeraars en -aanbieders om alles in het werk te stellen om sluitingen te voorkomen en de wachtlijstproblematiek op te lossen.

De vrijwilligers van de Luisterlijn moedigen mensen zo nodig aan om psychische hulp te zoeken. Praten over een psychisch probleem is vaak al een hele stap, om maar te zwijgen over daadwerkelijk zoeken naar hulp. De Luisterlijn vindt de voorgenomen sluitingen daarom extra pijnlijk. Psychische problemen verergeren bij mensen die niet direct geholpen kunnen worden en dus nog langer moeten wachten op een behandeling. De nu al aanzienlijke wachtlijsten zullen alleen maar verder toenemen en dus zal de drempel om voor het eerst hulp te zoeken alleen maar groter worden.

‘Onze kracht zit in het gesprek van mens tot mens’, vertelt Leo Noordegraaf, directeur-bestuurder bij de Luisterlijn. ‘We luisteren, staan even naast de ander, maar zijn geen professionele hulpverleners. Nu er minder aanbod in de GGZ-hulpverlening dreigt, verwachten we dat meer mensen met behoefte aan geestelijke gezondheidszorg zich tot ons zullen richten. Daar maken we ons zorgen over. We kunnen er wel in het moment zijn voor deze mensen en onderzoeken wat nodig is om even verder te kunnen, maar wij bieden geen behandelplan of gerichte begeleiding.’

Foto: Oliver Li, Pexels

comments powered by Disqus