Luisterlijn zoekt nieuwe vrijwilligers

Luisterlijn zoekt nieuwe vrijwilligers
  • 19 januari 2023
  • Ryan Baij

Er is een grote vraag naar een luisterend oor bij de Luisterlijn. In 2022 ontving de Luisterlijn 611.658 oproepen. Om alle oproepen te kunnen beantwoorden, is de Luisterlijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Opvallend is dat veel gesprekken gaan over de geestelijke gezondheid, zowel aan de telefoon als op de mail en chat die de Luisterlijn ook aanbiedt. 'Er waren het afgelopen jaar veel mensen die een luisterend oor nodig hadden. Vanwege eenzaamheid, maar ook met zorgen over maatschappelijke issues die nu aan de orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan de oorlog in Oekraïne of de toenemende kosten voor levensonderhoud. Alleen al door te luisteren helpen getrainde vrijwilligers zorgen, pijn en verdriet tijdelijk te verlichten. We hopen dan ook dat meer mensen op deze manier wat warmte willen geven aan mensen die het nodig hebben', aldus Leo Noordegraaf, directeur-bestuurder van de Luisterlijn.

‘De gespreksonderwerpen zijn heel verschillend’, vertelt vrijwilliger Marleen. ‘Mensen willen praten over eenzaamheid, relatieproblemen, angst, slapeloosheid of onzekerheid. Ik ben er niet om problemen op te lossen, maar ik kan wel luisteren en ondersteunen. Vrijwel iedereen heeft zo nu en dan behoefte om even zijn of haar verhaal te delen met een ander. Een goed gesprek geeft steun,  warmte en licht. Als vrijwilliger heb ik ervaren dat je veel dankbaarheid terugkrijgt door er een dagdeel per week voor een ander te zijn.’

comments powered by Disqus