Daling openstaande klantcontactvacatures in 2022

Daling openstaande klantcontactvacatures in 2022
  • 9 februari 2023
  • Kel Koenen

Uit de jongste Klantcontact arbeidsmarktanalyse blijkt dat er in het derde en vierde kwartaal van 2022 sprake was van een vrij sterke daling in het aantal openstaande klantcontactvacatures.

In het vierde kwartaal daalt het aantal openstaande vacatures met 12,5% ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Het aantal vacatures in de retail en horeca daalt met respectievelijk 12,5% en 19%. In België vertonen dezelfde sectoren eenzelfde trend, maar met een nog sterkere daling.

In de Klantcontact Arbeidsmarktanalyse Q3/Q4 2022 staan naast een overzicht van de Nederlandse en Belgische klantcontact arbeidsmarktcijfers van het derde en vierde kwartaal van 2022 ook trends op het gebied van onder meer automatisering, employer branding en datadriven recruitment.

Ondanks de daling van de openstaande vacatures blijft de spanning op de arbeidsmarkt voelbaar. Ook deze spanning daalt licht, met name in het derde kwartaal van 2022. In het vierde kwartaal zet die daling minder sterk door. De spanning is weliswaar minder nijpend dan in het tweede kwartaal van 2022, maar hij blijft nog wel degelijk voelbaar.

'De krapte op de arbeidsmarkt heeft afgelopen jaar extra druk gezet op de trends die al aanwezig waren binnen onze branche', concludeert Marjolein Kleijwegt van Yource. 'Automatisering, employer branding, data-driven recruitment en candidate experience zijn begrippen die je in 2022 ongetwijfeld vaak bent tegengekomen en waar je ook in 2023 niet omheen kunt.'

comments powered by Disqus