Werkgeluk belangrijkste factor in voorkomen verzuim

Werkgeluk belangrijkste factor in voorkomen verzuim
  • 10 februari 2023
  • Ryan Baij

Werkgeluk is de belangrijkste factor in het voorkomen van verzuim. Dat stelt Sazas als conclusie van hun uitgevoerde onderzoek.

Zeven op de tien ondervraagden geeft aan dat zij aandacht voor werkgeluk belangrijk vinden in het voorkomen van verzuim. Ook vitaliteit van medewerkers en aandacht voor duurzame inzetbaarheid is volgens twee op de drie bedrijven een belangrijk thema de komende jaren. Sazas heeft afgelopen najaar ruim 400 (mede)beslissers over verzekeringen in het mkb ondervraagd. De verzuimspecialist beoogde middels onderzoek inzicht te krijgen in thema’s die bedrijven belangrijk vinden op het gebied van terugdringen van verzuim.

Ongeacht branche zien bedrijven het belang van thema’s als werkgeluk en vitaliteit. In alle branches herkent minimaal zes op de tien ondervraagden het belang van aandacht voor werkgeluk en vitaliteit om verzuim te voorkomen.

Productiever
Gelukkig personeel is productiever, creatiever en loyaler aan de werkgever. 'Wij zijn dan ook verheugd dat de resultaten van het onderzoek laten zien dat steeds meer bedrijven inzien dat werkgeluk een belangrijk thema is om verzuim te voorkomen. Dit sluit aan op onze missie: ‘vitale mensen in gezonde bedrijven’. Middels onze whitepapers en webinars delen we onze kennis over hoe werkgeluk van medewerkers nog verder vergroot kan worden. In de verzuimcijfers zie je terug dat het werkt als er ingezet wordt op dit thema. Meer werkgeluk vertaalt zich in minder verzuim en betere bedrijfsresultaten,' aldus Eelco de Haan, financieel directeur van Sazas.

comments powered by Disqus