Staat AI op de werkvloer volgens Work Trend Index

Staat AI op de werkvloer volgens Work Trend Index
  • 15 mei 2024
  • Kel Koenen

Microsoft en LinkedIn delen nieuwe inzichten over de integratie van AI op de werkvloer in het 2024 Work Trend Index rapport. AI speelt steeds meer een rol in de dagelijkse werkzaamheden van Nederlandse kenniswerkers en de vraag naar AI-vaardigheden blijft groeien.

Een opvallende bevinding is dat 67% van de Nederlandse kenniswerkers generatieve AI gebruikt in hun dagelijkse werk, waarbij 88% gebruik maakt van eigen AI-tools die niet door hun organisatie worden aangeboden. Dit fenomeen, bekend als 'bring your own AI' (BYOAI), benadrukt hoe werknemers de voordelen van AI inzien en niet willen wachten op de vaak trage besluitvorming van het management. Terwijl 74% van de managementteams het belang van AI erkent om concurrerend te blijven, maakt 68% zich zorgen over het gebrek aan een duidelijk plan of visie voor de AI-implementatie binnen hun organisaties.

Er bestaat een discrepantie tussen de erkenning van AI's waarde en de investering in het opleiden van personeel. Hoewel managers erkennen dat AI-vaardigheden cruciaal zijn, blijkt dat 64% van hen iemand niet zou aannemen zonder deze vaardigheden. Verder vindt 67% van de managers AI-vaardigheden zelfs belangrijker dan werkervaring.

Marjolein Kleijn, directeur van LinkedIn Benelux, benadrukt het belang van een strategische aanpak. 'Het gebruik van AI in werk is niet langer een vraag maar een gegeven. De uitdaging is om van experimenteren met AI-tools over te gaan naar implementatie. Analyseer welke functies het meeste baat hebben bij AI en start daar met AI-tools en -trainingen. AI moet gezien worden als een kans voor teams om zich te richten op bedrijfskritisch werk en niet als een vervanger van banen. Door vaardigheden voorop te stellen en AI strategisch te implementeren, kunnen bedrijven van AI-hype naar AI-doorbraken gaan.'

Het onderzoek identificeert vier types AI-gebruikers: sceptici, beginners, ontdekkers en veelgebruikers. Veelgebruikers in Nederland delen vaker hun kennis en experimenteren meer met AI-toepassingen dan sceptici. Ze zijn ook vaker geïnformeerd over het belang van generatieve AI door hun leidinggevenden. Twee derde van deze veelgebruikers start hun dag regelmatig met AI en 69% gebruikt AI om zich voor te bereiden op de volgende dag.

Lisanne Brons, Modern Work Lead bij Microsoft Nederland: 'We staan op een cruciaal moment voor AI op het werk. Net zoals we terugkijken op het tijdperk vóór het internet, zullen we ons afvragen hoe werk ooit zonder AI werd gedaan. Elk aspect van werk gaat veranderen door AI, maar de uitdaging van vandaag is AI succesvol laten landen onder medewerkers. Organisaties die de uitdaging direct aangaan en medewerkers ondersteunen met tools en trainingen zullen vooroplopen, het beste talent aantrekken en eerder de vruchten plukken van hun investering.'

comments powered by Disqus