ListenFirst - Boomhut Boost

ListenFirst - Boomhut Boost
  • 24 september 2018
  • Redactie

Tussentijdse evaluatie proef ‘Boomhut Boost’.

Mail van: Jos van Wipper, manager Educatie & Ontwikkeling bij BEST CX.
Mail aan: directie BEST CX.


Omschrijving en achtergrond proef
In het kader van de continue bijscholing en ontwikkeling van de medewerkers van ons bedrijf, zijn wij in september vorig jaar gestart met het ‘Boomhut Boost’-project. Inspiratie hiervoor is Microsoft, dat op zijn bedrijfscampus in Redmond (Washington) boomhutten bouwde om openlucht overlegruimtes en werkplekken te creëren. Werken in boomhutten zou de productiviteit en creativiteit verhogen. Wij zijn gecharmeerd van dit idee, we willen dat mensen bewust ontkoppelen, dus niet meer constant aan de computer zitten, maar meer met elkaar communiceren. Op deze manier zullen ze samen innovatief bezig zijn in het zoeken naar een nog betere CX voor de klant.

Tussentijdse evaluatie van ‘Boomhut Boost’
In overleg met de directie hebben wij in de tuin van ons bedrijfsgebouw een boomhut geplaatst, die op 1 september feestelijk in gebruik is genomen.

We zijn positief over de proef tot nu toe. Er is gebruikgemaakt van de mogelijkheid om buiten te zijn en onze medewerkers zijn met creatieve ideeën gekomen om de lichte tegenslagen waar ze met de proef voor werden gesteld, het hoofd te bieden. Bij de oplevering van de boomhut zijn enkele kleine onvolkomenheden geconstateerd. Zo was de afwerking van het hout nogal ruw en bleek de vloer van de boomhut niet stevig genoeg. Gelukkig was mevrouw Ans van Dongen van de kantine behulpzaam met het verwijderen van splinters en het verzorgen van enkele kleine wonden.

Bij het bouwen van de boomhut hebben we uiteraard rekening gehouden met de Nederlandse weersomstandigheden. De boomhut heeft een waterdicht dak en is bestand tegen wind. Al snel bleek echter dat de kieren in de hut behoorlijk wat kou doorlieten, waardoor onze medewerkers voortdurend op de tocht zaten. De sneeuw die afgelopen winter viel, zorgde weliswaar voor een feeërieke sfeer, maar het aantal werkoverleggen in de hut liep drastisch terug. De eerlijkheid gebiedt ons te melden dat de boomhut inmiddels vooral gebruikt wordt als rookplek. Anneke de Vet heeft alle collega’s uitgenodigd om met kleurige doeken de hut te isoleren. We zijn uiteraard erg blij met dit initiatief. Het werken aan het verbeteren van de hut zorgt voor verbroedering, waarmee het geheel toch een positieve wending krijgt.

Een andere lichte tegenslag die echter ook tot iets goeds heeft geleid, is het feit dat niet al onze medewerkers aan ‘Boomhut Boost’ kunnen meedoen. Al aan het begin bleek dat één van onze medewerkers, ik zal geen namen noemen maar zijn initialen zijn EvdV, last heeft van hoogtevrees. Hij had zich bij de ingebruikname van de boomhut solidair betoond en zijn angst verzwegen. Maar na de eerste scrum in de boomhut, durfde hij de trap van de hut, die hij zo dapper had beklommen, niet meer af. Collega’s trachtten EvdV naar beneden te praten, maar toen dit niet lukte hebben we een hoogwerker moeten inhuren om hem te verlossen.

U zult zich misschien afvragen wat hier positief aan is. Welnu, deze hele toestand heeft gezorgd voor meer openheid. EvdV heeft bij zijn collega’s een soort ‘coming out’ gehad over zijn angst en als gevolg hiervan durfden anderen ook te praten over hun fobieën en andere ongemakken. Zo deelde LdW bijvoorbeeld dat ze ernstige hooikoorts heeft. Omdat de proef in september is gestart, heeft dit tot nu toe nog geen noemenswaardige problemen opgeleverd. In de lente zal het voor haar echter onmogelijk zijn nog langer aan ‘Boomhut Boost’ deel te nemen.

Conclusie en aanbevelingen
Hoewel is gebleken dat een behoorlijk aantal mensen – door neuroses, fobieën of anderszins – niet aan de werkoverleggen in de boomhut kan deelnemen en de boomhut het grootste deel van het jaar niet optimaal comfortabel is, stellen we voor de boomhut te blijven gebruiken. Weliswaar niet voor gezamenlijk overleg, maar om te pauzeren, als het weer het toelaat en ja, eventueel ook om te roken. Op deze manier is de boomhut een aangename plek om samen te komen. Voor wie wil en durft.

Al met al is ‘Boomhut Boost’ een succes. Het project heeft ons inzicht gegeven en nader tot elkaar gebracht. Je zou kunnen zeggen dat deze proef ervoor heeft gezorgd dat we aan den lijven hebben ondervonden hoe enkele kleine, negatieve zaken, omgebogen kunnen worden tot iets positiefs. We zijn er dan ook van overtuigd dat deze ervaring ons zal helpen de klant beter te begrijpen en zo een optimale CX te bieden!

Tekst: Liesbeth Wieggers

comments powered by Disqus