Fieldmarketingregels in werking getreden

Fieldmarketingregels in werking getreden
  • 05 januari 2016
  • Redactie

De Reclamecode Fieldmarketing is met ingang van 1 januari 2016 opgenomen in de Nederlandse Reclame Code. Hierin staan regels voor werving buiten de verkoopruimte, zoals op straat en aan de deur.

Prisca Ancion, directeur van de Stichting Reclame Code, merkt op dat fieldmarketing veelvuldig en succesvol wordt ingezet. ‘Dit moet echter op een verantwoorde manier gebeuren. Een consument moet zich niet belaagd voelen op straat of aan de deur. De RFM geeft daarom werftijden voor colportage, regels voor het respectvol benaderen van een consument en verplicht wervers om bestaande Bel-niet-aan-stickers te respecteren.’

Recht van verzet
Het initiatief voor deze nieuwe code komt van organisaties die aan fieldmarketing doen, waaronder energieleveranciers, uitgevers, telecombedrijven en charitatieve instellingen. Voor hen is het van belang dat zij ook in de toekomst op straat en aan de deur kunnen blijven werven. Een aantal basisvoorwaarden zijn daarvoor onontbeerlijk, vandaar dat de diverse partijen nu zelf enkele regels hebben vastgelegd in deze code. Zo moet een fieldmarketeer onder meer duidelijk aangeven voor wie hij werft en dat hij geen aanbiedingen mag doen aan consumenten van wie hij vermoedt dat zij jonger dan 18 jaar zijn. Daarnaast worden de tijdstippen waarop men aan de deur mag werven aangeduid.

Ook geeft de code handen en voeten aan het zogenaamde 'recht van verzet’: iedere consument moet zich kunnen vrijwaren van deze communicatie. De code erkent de bestaande Bel-niet-aan stickers van onder meer Kassa en de Consumentenbond. Zeer belangrijk, vindt DDMA-voorzitter Henry Meijdam. ‘Met die stickers geeft een consument te kennen geen prijs te stellen op werving aan de deur. Bedrijven moeten die wens respecteren. Doen zij dit niet of heeft de consument een andere klacht over de werving, dan kan de consument klagen bij de adverteerder of het fieldmarketingbureau. Als dat niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan hij een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.’

Zie ook de VideoFirst-aflevering waarin Kees van Kooten de werkwijze van sommige colporteurs nabootst.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link