‘Topwerkgevers’ focussen op gezondheid medewerkers

‘Topwerkgevers’ focussen op gezondheid medewerkers
  • 5 februari 2018
  • Redactie

De 66 Top Employers die ons land telt hebben de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers hoog op de agenda staan in 2018. Dat valt te concluderen uit het onderzoek dat het internationale Top Employers Institute onlangs hield.

Wereldwijd zijn dit jaar ruim 1.300 organisaties gecertificeerd. In Nederland zijn onder meer retailorganisaties, ziekenhuizen, automotive- en FMCG-bedrijven erkend. Deze topwerkgevers zien gezondheid van hun medewerkers als belangrijkste kapitaal. Daarnaast zijn diversiteit en technologische innovatie belangrijke thema’s voor deze organisaties.

Doorstroming
De onderzoeksresultaten leren onder meer dat 83% van de Nederlandse Top Employers 2018 een organisatiebreed welzijnsprogramma biedt, met variërende onderdelen als sportabonnementen, voedingsadvies en hulp bij afvallen of stoppen met roken. Ook geestelijke gezondheid wordt gemonitord: van de gecertificeerde werkgevers biedt bijvoorbeeld 70% zijn medewerkers een cursus stressmanagement en 77% heeft een programma dat na een burn-out helpt bij terugkeer binnen de organisatie. Ons land blijkt daarin koploper.
Diversiteit en inclusiviteit zijn eveneens waardevolle thema’s bij de gecertificeerde werkgevers. Ruim negentig procent stuurt bijvoorbeeld actief op de doorstroom van vrouwen naar senior-/managementposities en 62% neemt bewust medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan.

Bron: Managers Online

comments powered by Disqus