Online winkelen minder slecht voor het milieu

Online winkelen minder slecht voor het milieu
  • 27 juli 2022
  • Ryan Baij

Online winkelen is minder slecht voor het milieu dan het kopen van fysieke producten. Dit blijkt uit onderzoek van Seven Senders in samenwerking met marktonderzoeksinstituut Appinio.

schade berokkenen wanneer zij online winkelen, dan als zij naar een fysieke winkel gaan. Uit berekeningen blijkt echter dat de CO2-uitstoot gemiddeld 2,3 maal lager ligt bij een product dat via internet wordt aangeschaft.

De redenen daarvoor lopen uiteen. Eén daarvan door het hoge energieverbruik van magazijnen, winkels en andere commerciële gebouwen in de fysieke detailhandel voor veel CO2-uitstoot. Ook andere factoren, zoals winkelbevoorrading en het aantal reisbewegingen van klanten naar de winkel toe, tellen mee. De nadelige effecten hiervan op het milieu blijken groter dan de impact van opslag, transport en bezorging in de online detailhandel.

Retour
Nederlanders lijken zich minder schuldig te voelen over hun online aankopen dan hun Europese mede-consumenten. 60% van de Duitse en 64,2% van de Franse consumenten denken dat online winkelen een flinke milieuzonde is. Ook voelen Nederlanders zich minder schuldig over retourzendingen: slechts een kwart hecht waarde aan het zoveel mogelijk vermijden van retourzendingen, om zo de ecologische voetafdruk verder te verkleinen. Alleen Franse (19%), Spaanse (14,4%) en Italiaanse (7,4%) consumenten maken zich nog minder druk om het vermijden van retourzendingen.

Thijs Boots, Managing Director Seven Senders zegt daarover: ‘Uit ons onderzoek blijkt dat men in Nederland heel anders aankijkt tegen pakketbezorging dan bijvoorbeeld Duitse of Franse consumenten. In de laatste kilometer, het meest zichtbare stuk van de levering voor de consument, is in Nederland veel geïnvesteerd in duurzaamheid. Nederland is relatief klein, heeft een zeer goede infrastructuur en vertrouwt op groene energie. We zien bijvoorbeeld veel elektrisch transport in Nederland. Maar in de landen om ons heen zijn de afstanden tussen steden vaak veel groter. Je ziet daar relatief meer dieselvrachtwagens gebruikt worden, omdat niet alle bezorgroutes elektrisch kunnen worden afgelegd.’

comments powered by Disqus