BrainFirst #31 - Breinleerprincipes en coaching

BrainFirst #31 - Breinleerprincipes en coaching
 • 05 mei 2020
 • Redactie

Weten wat er in andermans bovenkamer omgaat, dat willen we allemaal wel. Immers, dan weet je ook iemands beweegredenen en kun je daar vervolgens op inspelen. Hoe utopisch het doorgronden van de psyche van de mens wellicht ook klinkt, er zijn wel degelijk ‘slimmigheidjes’ toe te passen. Om meer inzicht te krijgen in de werking van het brein in relatie tot (klant)gedrag, verzorgen verschillende neuro-experts op deze plek een minicollege. Ditmaal de hersenspinsels van Carolien de Oliveira Marreiros, directeur bij Ocaro.

“Wát een bijzondere periode is dit. Een periode van reflectie, volop leren, verkennen en doen. Met vallen en opstaan hebben we ons razendsnel aangepast. We werken vanuit de zolderkamer, trainen op afstand en beginnen de werkdag met een virtuele dagstart.
Gelukkig blijkt ons brein ook nu over een grote mate van ‘plasticiteit’ te beschikken; in een rap tempo maken we nieuwe zenuwcellen aan. Waardoor we het leerrendement kunnen versterken.

Vanuit de wetenschap zijn er 6 ‘breinleerprincipes’ ontstaan. Welke handvatten bieden deze principes voor het (online) coachen?

 1. Emotie – Je onthoudt beter wanneer je sterke(re) emoties ervaart. Je coachee leert het beste als de uitdaging groot is, de stress niet te hoog/laag is en als hij nieuwsgierig is.
  Tip: zelf laten ontdekken. Stel vragen en bedenk leuke opdrachten; ook online kun je creatief zijn met elkaar.
 2. Herhalen – Door herhaling maken we een (nieuwe) verbinding in onze hersenen steeds sterker. Zo is de kans groter dat het geleerde beklijft.
  Tip: uit onderzoek blijkt dat we 6 weken nodig hebben om gedrag of een vaardigheid, bijvoorbeeld doorvragen, te veranderen. Houd jij hier al rekening mee?
 3. Zintuiglijk rijk – Hoe meer gebieden we in onze hersenen prikkelen, hoe beter we iets onthouden. Voor wélke zintuigen we een voorkeur hebben, verschilt per persoon.
  Tip: onderzoek welke zintuigen jouw coachee aanspreken. Visualiseer samen, koppel iets aan muziek, maak een mindmap of refereer aan een relevant filmpje. Ook bij het online coachen geeft dit veel kansen.
 4. Creatie – Door zelf verbanden te leggen en betekenis te geven aan het geleerde, nemen de leerresultaten toe.
  Tip: laat de coachee zelf iets uitleggen of bijvoorbeeld een online presentatie geven.
 5. Voortbouwen – In onze hersenen verbinden nieuwe patronen zich aan bestaande verbindingen. Maak gebruik van voorkennis van de coachee.
  Tip: door veel vragen te stellen en actief te luisteren, ontdek je welke situaties of voorkennis de coachee heeft over een bepaald onderwerp. Sluit hierop aan.
 6. Focus – Focus gaat over aandacht. ‘Wat je aandacht geeft, groeit’. Verbindingen in onze hersenen worden sterker als ze veel aandacht krijgen.
  Tip: aandacht. Onderzoek welke wijze van aandacht de coachee als stimulerend ervaart en welke support nodig is om nieuw gedrag te laten beklijven.”

comments powered by Disqus
 • Deel dit artikel
 • Reacties
 • Link