BrainFirst #32: Nieuwe skills aanleren

BrainFirst #32: Nieuwe skills aanleren
 • 23 juni 2020
 • Redactie

Weten wat er in andermans bovenkamer omgaat, dat willen we allemaal wel. Immers, dan weet je ook iemands beweegredenen en kun je daar vervolgens op inspelen. Hoe utopisch het doorgronden van de psyche van de mens wellicht ook klinkt, er zijn wel degelijk ‘slimmigheidjes’ toe te passen. Om meer inzicht te krijgen in de werking van het brein in relatie tot (klant)gedrag, verzorgen verschillende neuro-experts op deze plek een minicollege. Ditmaal de hersenspinsels van Marcel Mens, Strategy Director bij AtHand.

Onder druk wordt alles vloeibaar. De afgelopen maanden konden we ineens structureel thuiswerken, op afstand vergaderen en blijkt het overgrote deel van de medewerkers ook harstikke productief als er geen manager over de schouder meekijkt. Het snel toepassen van nieuwe vaardigheden en het veranderen van gedrag kán blijkbaar heel snel gaan. Wanneer de noodzaak afwezig is, blijkt het echter lastiger om gedrag aan te passen of geleerde zaken in de praktijk te brengen. Zo herken je vast de situatie dat je na een inspirerende workshop of training enthousiast terugkeert naar huis, om er na enkele weken achter te komen dat de tips en inzichten niet meer zo vers in het geheugen staan. Laat staan dat je deze ook in het dagelijks leven gaat toepassen.

Geen onwil, gebrek aan karakter of nonchalance: dit heeft alles te maken met hoe ons brein functioneert. Leren is, biologisch gezien, niets anders dan het leggen van nieuwe neurale verbindingen in je brein en deze, door ze veel te gebruiken, ‘in te slijpen’. Ga je niet actief aan de slag met nieuwe inzichten, dan worden er geen verbindingen aangelegd en zullen nieuwe inzichten en vaardigheden ook niet beklijven. Geciteerd uit het boek ‘Breindidactiek’ (Gerjanne Dirksen, red.): ‘In het brein komt de nieuwe informatie binnen bij de hippocampus. Zie dit als een tijdelijke sorteer- en verwerkingsplaats. Als de sortering vaak genoeg plaats vindt, wordt de herinnering opgeslagen in neocortex, in de vorm van neurale netwerken. Na ongeveer zes weken zijn er neurale paadjes in de hersenen gecreëerd die op eigen kracht kunnen vuren.’ Die hippocampus functioneert dus wel tijdelijk om nieuwe informatie te doorgronden en te duiden maar houdt deze kennis niet vast, daar is de neocortex voor nodig. Om nieuwe inzichten en vaardigheden vast te houden, moet je die dus aan het werk zetten (en houden).

Drie praktische tips:

 1. ‘Use it or lose it’
  Zorg dat je medewerkers met de stof aan de gang gaan, vooral door dit toe te passen in de praktijk. Maak dit leuk, zichtbaar en concreet.
 2. Herhaal en zorg voor spreiding
  Dagelijks, tien minuten bewust met de stof bezig zijn zorgt voor een veel sterker leereffect dan twee volle dagen aan één stuk trainen. Door te variëren in de vorm waarin je de stof aanbiedt, zorg je voor uitdaging en het versterken van de nieuwe netwerken.
 3. Actief verwerken
  Weet je nog, dat als je voor een toets een spiekbriefje maakte, je deze eigenlijk niet meer nodig had? Het zelf creatief verwerken van nieuwe informatie, versterkt de aanmaak van neurale verbindingen. Je onthoudt de stof beter. Maak dit leuk en uitdagend!

comments powered by Disqus