Gebrekkige info voor klanten webshops

Gebrekkige info voor klanten webshops
  • 20 oktober 2016
  • Redactie

Bijna tweederde van de webwinkels in de Europese Unie (63%) informeerde zijn klanten niet goed over de diverse onderdelen van het online verkoopproces. Actuele onderzoeksresultaten van de Europese Commissie maken dit duidelijk. Online retailers lieten vooral steken vallen inzake het recht op ontbinding.

In totaal zijn 743 webshops onder de loep genomen. Het onderzoek is tweemaal gehouden, zodat de webshopeigenaren de kans kregen hun websites te verbeteren. 88% nam de aanbevelingen die de eerste ‘sweep’ van de EC-onderzoekers opleverde serieus en verbeterde zich. 83 webshops zijn nalatig geweest; tegen hen zijn inmiddels de eerste juridische stappen ondernomen.

Bij iets meer dan een derde van de onderzochte webwinkels was niet duidelijk wie de verkopende partij was. Vaak ontbraken het adres en het e-mailadres van de ondernemer. In 21 procent van de webwinkels waren de informatie over de prijs en de koopovereenkomst met de verkoper niet duidelijk, bij 18 procent van de partijen was de productinformatie onvolledig.

comments powered by Disqus