Leeftijdsdiscriminatie blijft onverminderd probleem

Leeftijdsdiscriminatie blijft onverminderd probleem
  • 18 juli 2018
  • Redactie

Het College van de Rechten van de Mens publiceerde onlangs een nieuw rapport, waaruit blijkt dat leeftijdsdiscriminatie nog altijd een groot probleem is. Voornamelijk oudere werkzoekenden zijn hier de dupe van.

Het College onderzocht 1,8 miljoen vacatureteksten; in circa 50.000 daarvan komt discriminatie voor. Hoewel leeftijdsdiscriminatie verboden is, is het volgens de organisatie sociaal geaccepteerd. Hierdoor worden er maar weinig meldingen van gemaakt. Mocht het college een berisping doen jegens een bedrijf, worden er geen rechtelijke stappen ondernomen, aangezien de oordelen juridisch niet bindend zijn.

Oud én jong
Niet alleen oudere sollicitanten ervaren moeilijkheden: ook starters blijken de dupe te zijn van leeftijdsdiscriminatie. In een interview met Metro vertelt Marcel Koenen, docent Culturele diversiteit en Jeugd aan Universiteit Utrecht, dat een starter niet wordt beoordeeld op zijn of haar individuele kwaliteiten, maar op enthousiasme. Volgens hem komt leeftijdsdiscriminatie nog veel voor door het gebrek aan kennis van wet- en regelgeving van bedrijven.

Begin dit jaar namen Tempo-Team en Randstad gezamenlijk maatregelen tegen discriminatie. De uitzendbureaus gaan nu maandelijkse medewerkersgesprekken aan, er worden mystery shoppers ingezet en de bureaus intensiveren de opleidingen.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Geplaatst in
  • HRM
  • Reacties
  • Link