Gartner: 6 valkuilen van digitale transformatie

Gartner: 6 valkuilen in digitale transformatie
 • 1 augustus 2018
 • Redactie

De digitale transformatie in bedrijven blijkt blij lange na nog niet soepel te verlopen, blijkt uit recent onderzoek van Gartner. Slechts een klein deel van de respondenten gaven aan in staat te zijn een cultuuromslag te maken en de juiste systemen te implementeren.

Op basis van gesprekken met deelnemende organisaties stelde onderzoeksbureau Gartner een lijst van zes struikelblokken op om bedrijven op weg te helpen.

 • Cultuurweerstand
  Volgens de onderzoekers is het alleen mogelijk om digitale innovatie te laten slagen wanneer er een samenwerkingscultuur heerst. Medewerkers moeten daarnaast openstaan voor nieuwe ideeën en ambities hebben om deze uit te voeren. Hiërarchische en vaste structuren tussen verantwoordelijkheden zijn hier funest voor, waarschuwt VP Onderzoek Marcus Blosch. ‘Digitale innovatie vereist het tegenovergestelde: collaboratieve, multifunctionele en zelfsturende teams die niet bang zijn voor onzekere resultaten.’ CIO’s doen er daarom goed aan om afgeschermd van de rest van de organisatie een klein team op te zetten dat een nieuwe cultuur creëert.
   

 • Te weinig samenwerking
  Zowel binnen het ecosysteem in een bedrijf als in de rest van de gehele organisatie, hangt het succes van digitalisering af van de bereidheid van medewerkers om plannen te delen. Wanneer dit ontbreekt, ontstaat er een gebrek aan kennisdeling. Dat terwijl samenwerking bij innovaties een belangrijke vereiste is. Gartner tipt om kleine teams op te stellen en toe te werken naar gemeenschappelijke doelen, waardoor kennisdeling ontstaat.
   

 • Gebrek aan hulpbronnen
  Veel leiders zien de noodzaak om digitale stappen te zetten met hun bedrijf. Vervolgens blijkt dat de benodigde kennis, ervaring en middelen tekortschieten. Zowel bedrijfsprocessen zelf als de IT-inrichting moeten klaar zijn voor de transformatie. Blosch: ‘Richt u dan op de early adopters met de bereidheid en openheid om te veranderen en optimaal gebruik te maken van digitaal. Maar onthoud dat digitaal misschien niet relevant is voor bepaalde delen van de organisatie.’
   

 • War on talent
  Het onderzoeksbureau adviseert om diverse mensen, processen en technologieën te combineren, om tot nieuwe bedrijfsmodellen en diensten te komen. Om de transformatie succesvol te laten verlopen, hebben medewerkers nieuwe vaardigheden nodig. Het opvullen van de talentenkloof kan op twee manieren: in kleinere organisaties kunnen individuele medewerkers worden (her)opgeleid met de nodige vaardigheden; in grotere bedrijven is het volgens Bolsch raadzaam om een aparte groep op te zetten die deze functies moet vervullen.
   

 • Te strakke regulering
  Strakke en vooraf vastgelegde processen vertragen de digitale transformatie in een bedrijf – digitaal vereist juist snelheid en flexibiliteit. Volgens Garner bestaat hier geen vast format voor: het is van belang dat iedere organisatie zelf experimenteert en uitzoekt welke interne procedures wel of niet werken.
   

 • Verandering kost tijd
  Digitalisering is een tijdrovend en kostbaar proces, net als alle organisatorische veranderingen: de juiste platformen moeten op maat worden ontwikkeld en de gehele organisatiestructuur moet veranderen. Daar hoort volgens Bolsch een duidelijke platformstrategie bij dat een voortdurende verandering ondersteunt.
 • Het gehele rapport is hier te vinden.

  comments powered by Disqus