Roep om patiëntgerichte samenhang

Roep om patiëntgerichte samenhang
  • 7 mei 2019
  • Redactie

Er is meer samenhang nodig binnen de zorg om de levenskwaliteit van (chronisch zieke) patiënten naar een hoger niveau te tillen. Patiëntenfederatie Nederland luidt de noodklok en wil patiëntgerichte initiatieven.

Een derde van de mensen met een chronische aandoening of beperking geeft een onvoldoende voor de kwaliteit van leven. De levenskwaliteit van deze doelgroep is gemiddeld een 6,5, blijkt uit onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl (landelijk initiatief van onder meer KBO-PCOB, MantelzorgNL en Patiëntenfederatie). Ook ouderen en mantelzorgers voelen zich beperkt in hun dagelijks leven.

Levensgebieden
Diana Veldman, directeur van de instelling, wijst naar de belofte voor meer samenhang in de zorg, naar aanleiding van de decentralisatie van de zorg in 2015. ‘We kunnen levensgebieden niet los van elkaar zien. Er is daarom meer samenhang nodig bij het bieden van zorg en ondersteuning.’ De levensgebieden waar respondenten belemmeringen in ervaren, hebben effect op elkaar. ‘Vaak wordt aangenomen dat zorg en ondersteuning de situatie op een enkel levensgebied moeten verbeteren. Bijvoorbeeld het huishouden geregeld hebben. Of een sociaal netwerk hebben, om eenzaamheid te bestrijden. Maar in de praktijk hebben al deze verschillende levensgebieden met elkaar te maken.’ Volgens Veldman een misvatting onder veel zorgprofessionals, waar een concrete en samenhangende aanpak voor nodig is. ‘We vinden het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de relatie tussen levensgebieden en daarbij passende oplossingen.’

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Reacties
  • Link