Stoppen met gissen: ‘IT is geen black box’

‘IT is geen black box’
  • 12 september 2019
  • Redactie

Investeren in geavanceerde technologieën vraagt offers. IT-investeringen – gedurfd of minder gedurfd – vragen een organisatieverandering óf het volledig omgooien van het businessmodel. ‘Het is vaak een cultuurkwestie. Men moet bereid zijn bij te sturen, uit te stellen of te stoppen’, aldus prof. dr. Cokky Hilhorst tijdens haar oratie voor Nyenrode Business Universiteit.

In de rede ‘Stoppen met gissen: naar betere beslissingen over IT-investeringen’ zette Hilhorst een oratie uiteen om plaats te nemen aan de leerstoel bij Business & IT aan Nyenrode Business Universiteit. Haar boodschap: beslissingen die door het management zijn genomen én verkeerd uitpakken, hebben grote gevolgen voor de digitaliseringsslag voor gehele organisatie. Hierom is het van groot belang om raadzaam te zijn in beslissingen betreffende het IT-landschap. ‘Men moet zich niet laten verleiden tot te snelle besluitvorming. Het is belangrijk de beslissing goed te onderbouwen door het combineren van onderzoeksmethoden: men moet de business context snappen, maar ook data gebruiken over de bestaande IT-systemen. IT is geen black box, en door feiten te verzamelen, zijn veel beter onderbouwde beslissingen te nemen.’ Tevens moeten beslissers waken voor over-optimisme.

Snel en intuïtief
Om het belang van digitalisering te illustreren, licht Hilhorst toe dat het Rijk per jaar € 3,5 miljard aan IT-investeringen spendeert. Een positieve trend, betuigt Hilhorst. ‘Overheden kunnen door middel van deze investeringen krimpen en tócht beter gaan presteren door efficiëntieslagen.’ Ze beschrijft echter dat bijna de helft (45%) van de budgetten voor IT-projecten wordt overschreden, terwijl deze de helft minder waarde opleveren dan aanvankelijk verwacht. Het grote probleem hierachter is dat mensen snel en intuïtief reageren, waar fouten door ontstaan en beslissingen worden genomen die economisch ongunstig blijken. ‘Mensen plannen bijvoorbeeld vaak te optimistisch en zijn overmoedig wanneer ze risico’s inschatten. IT-beslissingen zijn complex en onzeker, daardoor moet je daar langer en meer afgewogen over nadenken.’

De oplossing is niet panklaar. Wel geeft Hilhorst advies voor organisaties die een digitaliseringsslag maken. ‘Het is vaak een cultuurkwestie. […] De vaardigheid om succesvol te zijn, vraagt dat men fouten durft te maken en risico’s durft te nemen in plaats van door te blijven modderen.’

Lees ook: Belang IT-afdelingen voor klantbeleving vaak onderbelicht

comments powered by Disqus