Burgers ontevreden over coronacommunicatie

Burgers ontevreden over coronacommunicatie
  • 26 maart 2020
  • Redactie

Ruim 70 procent van de Nederlandse ondervraagde burgers is niet content met de communicatie over coronamaatregelen vanuit de gemeente. Burgers verwachten een actievere houding.

Van alle 1.057 door Bluefield ondervraagde Nederlanders zegt het leeuwendeel het belangrijk te vinden dat de gemeente actief communiceert over de pandemie. De gemeenten berichten over afgelaste evenementen via websites en sociale media, maar burgers verwachten meer van hen – gemeenten worden ‘de grote afwezigen tijdens deze crisis’ genoemd. Respondenten willen meer informatie over GGD’s, huisartsenposten, horeca-updates en adviezen.

Economisch en maatschappelijk
Van de specifieke coronamaatregelen binnen de gemeente is ook niet iedereen op de hoogte. Uit de rondgang blijkt dat burgers vaak niet weten wat de economische of maatschappelijke gevolgen van de crisis zijn in hun gemeente. Anderzijds geven veel respondenten toe niet actief op gemeentewebsites het nieuws in de gaten te houden. Daar ligt volgens de onderzoekers een belangrijke taak: volgens 88% van de burgers moeten de overheidsinstellingen meer én beter communiceren.

In Amerika worden inmiddels veel chatbots ingezet om burgers, consumenten en klanten op de hoogte te stellen van alle ontwikkelingen omtrent de crisis. Wij tekenden de interessantste initiatieven op in dit artikel.

comments powered by Disqus