Niet terug naar oude kantoorsituatie

Niet terug naar oude kantoorsituatie
  • 30 juli 2020
  • Redactie

Grote organisaties houden er rekening mee dat de werkpleksituatie nog niet teruggaat naar vóór de coronacrisis. Uit een rondgang van de NOS onder de 25 grootste werkgevers van Nederland, blijkt dat het kantoor van de toekomst voornamelijk een sociale rol gaat vervullen.

De NOS bevroeg eerder deze maand de 25 grootste Nederlandse werkgevers naar hun standpunten ten opzichte van thuiswerken. Veelal wordt het gemis van medewerkers aan sociale contacten genoemd. In de nieuwe werksituatie gaat er in veel gevallen een grotere rol komen om te kunnen voorzien in deze medewerkersbehoefte, door het kantoor als ontmoetingsplek te gaan zien. Wegens alle aanpassingen aan de anderhalve metersituatie is het daarbij niet altijd mogelijk dat alle medewerkers tegelijkertijd aanwezig zijn op het kantoor.

Hybride
Op dit moment kijken veel van de organisaties nog naar een hybide werkplekvorm. Zo starten ASML, Albert Heijn en Achmea na de zomer met de beperkte terugkeer van medewerkers naar het kantoor. Laatstgenoemde verzekeraar voorspelt dat de kantoortuin meer de functie gaat krijgen van een ontmoetingsplek.
Het thuiswerkexperiment verliep prima, aldus de respondenten. Een meerderheid van de ondervraagde werkgevers zegt dat de productiviteit van de medewerkers niet onder het thuiswerken heeft geleden. Daarbij houden veel van de ondervraagde organisaties zich aan het advies van het RIVM, waarin bedrijven worden gevraagd hun medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Het RIVM zegt tegenover de NOS dat het niet ondenkbaar is dat dit advies ook na 1 september nog blijft gelden.

De verlenging van het RIVM-advies betekent volgens FNV en CNV dat er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over het thuiswerken. Er moet aandacht zijn voor hoe de werkplek ergonomisch kan worden ingericht. Daarbij wordt reistijd nu vaak vervangen door werktijd, ‘je zit achter je computer en het gaat maar door’.

comments powered by Disqus