Pilot met Digitale WerkPlaats slaat aan

Pilot met Digitale WerkPlaats slaat aan
  • 7 januari 2014
  • Redactie

De gemeente Veenendaal spreekt van een ‘goed verloop’ van de pilot om werkzoekenden per webcam aan een baan te helpen. Circa acht maanden na de start zijn 58 klanten geheel uit de uitkering en werken 22 klanten parttime. ‘De aanpak van bemiddeling en ondersteuning van klanten door middel van de Digitale WerkPlaats (DWP) verloopt conform plan’, aldus teamcoördinator Didier Schmidt.

In 2014 zet de gemeente Veenendaal het begeleidingstraject zeker voort, meent Schmidt. ‘In de pilot is met name gezocht naar een optimale mix van instrumenten die wordt gehanteerd in de DWP. De komende tijd gaan we verder de diepte in met Idiligo. Via deze tool gaan groepsgewijze sessies bijvoorbeeld een onderdeel vormen binnen de aanpak. In 2014 is de gemeente Veenendaal voornemens om twee DWP’s te activeren, waarmee zo’n 700 à 800 klanten intensief zullen worden ondersteund en begeleid.’ Ook zal nog meer dan in de afgelopen maanden digitaal onderwijs op maat worden aangeboden, afhankelijk van de kennis, kunde, vaardigheden en competenties van klanten.

Inhoudelijk groeien
De teamcoördinator merkte aan de leden van de testgroep dat ze in eerste instantie moesten wennen aan het intensieve programma van tien weken. ‘Bij aanvang waren de meesten wat sceptisch, maar gaandeweg de rit nam de motivatie en het zelfvertrouwen aanzienlijk toe. Klanten krijgen dan ook veel aandacht en ze groeien inhoudelijk’, verklaart Schmidt de gang van zaken.

Alexander Deeleman, die de gemeente Veenendaal heeft geadviseerd en ondersteund in het opzetten en implementeren van de Digitale WerkPlaats, gaat het concept nu ook bij andere gemeenten actief promoten.

comments powered by Disqus