Verzuim reduceren via betrokkenheid en werkdruk

Verzuim reduceren via betrokkenheid en werkdruk
  • 11 november 2014
  • Redactie

Verzuim is niet alleen afhankelijk van ziekte of gezondheidsproblemen, maar wordt ook direct beïnvloed door betrokkenheid en werkdruk. Dat blijkt uit het jaarlijkse werkbelevingsonderzoek van Flycatcher, dat laatst gehouden is onder 1.200 werkende Nederlanders.

Ten opzichte van vorig jaar is het verzuim in ons land gedaald. Dit komt overeen met het beeld van recent gepubliceerde cijfers van het CBS. De uitkomsten van Flycatcher laten zien dat bijna één vijfde van de ondervraagde werknemers afgelopen jaar meer dan zes dagen verzuimde. De onderzoekers constateerden daarbij dat bij betrokken medewerkers het verzuimpercentage beduidend lager lag dan bij minder bevlogen medewerkers. Ook de werkdruk, die gevoelsmatig niet veranderd is ten opzichte van een jaar geleden, speelt een gewichtige rol. Bij een lagere betrokkenheid in combinatie met een hoge werkdruk, is het verzuim nagenoeg twee keer zo hoog als bij werknemers met een hoge mate van betrokkenheid. Volgens de samenstellers van het rapport hangt betrokkenheid vooral samen met goede communicatie, autonomie in het werk, afwisseling in de werkzaamheden en goede ontwikkelmogelijkheden. Om het verzuim de komende jaren op hetzelfde niveau te houden of te verlagen, is het dus belangrijk voor werkgevers aandacht te schenken aan betrokkenheid en werkdruk.

Een andere opvallende uitkomst uit de Flycatcher-steekproef is de sterke connectie tussen het verzuim en de vertrekintentie: het verzuim onder werknemers die een andere baan overwegen ligt 25 procent hoger dan bij werknemers die content zijn met hun job. Ten opzichte van voorgaande jaren is de vertrekintentie toegenomen. Met name werknemers die weinig plezier en afwisseling in hun werk ervaren, spelen met de gedachte om een andere baan te vinden. Klik hier voor meer informatie over het werkbelevingsonderzoek.

comments powered by Disqus
  • Deel dit artikel
  • Geplaatst in
  • HRM
  • Reacties
  • Link